Održano javno izlaganje za Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025)

Priroda Događanja

 

Javna ustanova Priroda Primorsko-goranske županije, Javna ustanova Natura Viva Karlovačke županije i Javna ustanova za zaštitu prirode Ličko-senjske županije, u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, uputile su u javnu raspravu prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025).

U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje u utorak, 4. srpnja 2023. u prostorijama Sportsko-poslovnog centra „Goranka“ u Ravnoj Gori.

Nakon pozdravne riječi ravnateljice Javne ustanove “Priroda”, održana je prezentacija u kojoj je ukratko predstavljen prijedlog plana upravljanja. Nakon prezentacije uslijedila je rasprava s pitanjima okupljenih sudionika.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja traje do 11. srpnja 2023. godine.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) moći se do kraja javne rasprave:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • upisati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku i to:

na adresu elektroničke pošte Ustanove natura2000@ju-priroda.hr ili

na adresu sjedišta Ustanove (Grivica 4, 51000 Rijeka)

Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.