Međunarodni dan strvinara

Prva subota u mjesecu rujnu obilježava se kao Međunarodni dan strvinara (International Vulture Awareness Day – IVAD). Strvinari su izuzetno važna skupina ptica u ekosustavu, no nažalost danas u svijetu čitave populacije pojedinih vrsta strvinara su ugrožene, a neke i pred istrebljenjem.

Više na www.vulutreday.org

September 4, 2021

Schedule

Date: