Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja

Svake godine, 16. rujna, diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Ove godine obilježava se 35-ta godišnjica potpisivanja Montrealskog protokola.

Više na www.ozone.unep.org/ozone-day

September 16, 2020

Schedule

Date: