Svjetski dan zaštite okoliša

Obilježava se u spomen na 5. lipnja 1972. godine kada je u Stockholmu održana Konferencija Ujedinjenih naroda na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.

Više na www.worldenvironmentday.global

June 5, 2021

Schedule

Date: