Ponor Gotovž

Kategorija zaštite: spomenik prirode – geomorfološki
Godina proglašenja: 1969.
Dokument o proglašenju zaštite: Rješenje Up/I° 31 – 1969., Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Položaj: na području Općine Klana
Nadmorska visina ulaza: 560 m
Izmjerena dubina ponora: 320 m

Nedaleko od mjesta Klana, u Klanjskom polju, smjestio se ponor Gotovž. Njegovo ime vjerojatno dolazi od fraze „grotlo koje guta vodu”, a nastao je djelovanjem bujičnog toka rječice imena Klanjska Ričina koja ponire u njega.

Prva istraživanja ponora započeli su talijanski speleolozi davne 1926. godine. No, najznačajnije su istraživanje proveli hrvatski speleolozi tridesetak godina kasnije. Istraživanje je bilo vrlo zahtjevno, a provodilo ga je čak 74 speleologa.

Zanimljivost toga istraživanja krije se u činjenici da je zbog naglog naviranja vode u jamu izgubljena oprema svih speleoloških društava u Hrvatskoj, a samo dobra organiziranost speleologa spriječila je ljudske žrtve. Istražen je jedino glavni kanal, dok više bočnih nije istraženo. Procijenjena dubina ponora je 320 metara.

Ponor je poznat i u biospeleologiji jer je tipski lokalitet podzemnog kornjaša Typhlotrechus bilimeki clanensis. Stoga je ponor Gotovž uvršten u ekološku mrežu Natura 2000.