Stara tisa u Međedima

Kategorija zaštite: spomenik prirode
Godina proglašenja: 1965.
Dokument o proglašenju zaštite: Rješenje br. 17/1-1965, MK/MZ, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Vrsta stabla: tisa (Taxus baccata)
Položaj: na području Grada Vrbovskog
Nadmorska visina: oko 615 m

Međedi su zaselak od svega par kuća smješten na vrlo lijepom prisojnom položaju iznad sela Vučinići kod Moravica. Tamo raste stara tisa (Taxus baccata) zaštićena kao spomenik prirode 1965. godine. Nalazi se u blizini ceste uz voćnjak, na bogato pognojenom tlu, što potvrđuje bujan rast kopriva ispod njezine krošnje. Vrh tise i pojedine grane osušile su se iz nepoznata uzroka. U godini zaštite stablo je bilo visine 15 metara i opsega dva i pol metra. U Međedima su, osim tise, zanimljiva i stara stabla krušaka u obližnjim voćnjacima.

Tisa je dvodomna biljka, što znači da postoje muške i ženske jedinke. U Međedima je žensko stablo koje urodi bogatim urodom sjemenja obavijenog izrazito krupnim crvenkastim ovojem – arilusom. Njega rado jedu ptice pridonoseći na taj način širenju sjemenki. Upravo po tim sočnim plodovima razlikuje se od većine ostalih četinjača koje kao plod u pravilu imaju odrvenjele češere. Svi njezini dijelovi, osim crvenog arilusa, vrlo su otrovni za čovjeka i za životinje jer sadržavaju otrovni alkaloid taksin.

Tisa raste polako i može doživjeti veliku starost. Jedna od tajni njezine dugovječnosti je i činjenica da stablo, ukoliko dođe do lomova, rijetko napadaju bolesti. Čak i pojava truleži na stablu nije toliko opasna za tisu kao za ostalo crnogorično drveće.

Popularnost i kvaliteta drveta, preveliko iskorištavanje i spori rast, uzrok su nestajanju tise s prirodnih staništa. Upravo zato, ova je vrsta stabla uvrštena u popis strogo  zaštićenih vrsta.