Zametska pećina

Kategorija zaštite: spomenik prirode – geomorfološki
Godina proglašenja: 1981.
Dokument o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju Zametske pećine geomorfološkim spomenikom prirode, „Službene novine Općine rijeka“ broj 21/1981

Položaj: na području Grada Rijeke (Zamet)
Nadmorska visina ulaza: 140 m
Izmjerena dužina: 200 m

Zametska pećina nalazi se u naselju Zamet, udaljenom nekoliko kilometara od užeg središta Rijeke. Otkrivena je dvadesetih godina 20. stoljeća kada se nalazila, kako piše poznati geolog Josip Poljak …tik iznad zadnjih kuća na sjeverozapadnoj strani mjesta Zameta nedaleko nekadašnjeg kamenoloma…

Dužine je oko 200 metara, a najniža točka u špilji nalazi se 23 metra ispod razine ulaza. Ulaz u špilju je jamskog tipa, što znači da naliči bunaru s tlom koje naglo nestaje pod našim nogama. Kako bi se olakšao ulazak, u špilji su postavljene metalne stube. Nakon ulaza, dno naglo pada te glavni kanal špilje skreće prema zapadu i širi se u manju podzemnu dvoranu visine osam metara. U nastavku se strop spušta i širi u najveću dvoranu špilje promjera približno 10 metara.

Od ovih se dvorana na nekoliko mjesta granaju manji bočni kanali koji završavaju naglim spuštanjem stropa ili se suzuju u neprohodne pukotine kojima odlaze procjedne vode. Na jugoistočnoj strani glavne dvorane odvaja se silazno jedan veći kanal u kojem je nešto više špiljskih ukrasa u odnosu na ostatak pećine. On naglo završava rupom kroz koju se ulazi u daljnje kanale pristupne samo speleolozima.

Prema zapisima prvih istraživača, pećinu je nekada krasilo mnoštvo zanimljivih špiljskih ukrasa. Danas je, zbog nenadziranoga posjećivanja u prošlom stoljeću, dio špiljskih ukrasa nepovratno uništen. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata povremeno je služila i kao sigurno sklonište na rubu tada okupiranog grada. Dokazi tog boravka, poput tragova baklji i potpisa na zidovima, još su vidljivi na pojedinim dijelovima špilje.

Ova mala špilja daje mogućnost doživljaja krškog podzemlja u potpuno urbanoj gradskoj sredini što je prava rijetkost. Veliki je potencijal za izobrazbu o tajnama i ljepotama podzemlja, ali i o važnosti čuvanja prirodnih vrijednosti koje se jednom izgubljene, teško mogu vratiti. Iako se započelo s aktivnostima koje prethode uređenju špilje za turističko posjećivanje, Zametsku pećinu za sada nije moguće posjetiti.