Službeni početak rada Ustanove

Prospekt Novosti

SLUŽBENI POČETAK RADA USTANOVE

Dana 12. rujna 2006. godine u prostorijama Javne ustanove “Priroda” na adresi Grivica 4 u Rijeci službeno je obilježen početak rada Ustanove.