Međunarodni dan planina

Prospekt Novosti

11. prosinca obilježava se od 2003. godine diljem svijeta kao Međunarodni dan planina. U Primorsko-goranskoj županiji do sada se je taj datum obilježio dva puta (promocija knjige o Nacionalnom parku Risnjak, izložba fotografija planinske prirode) i njegovo obilježavanje postalo je svojevrsna tradicija.

U skladu s Programom rada Javne ustanove “Priroda”, u dijelu koji se odnosi na obilježavanje prigodnih datuma zaštite prirode, u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Rijeka, Javnim ustanovama Nacionalni park “Risnjak”, Park prirode “Učka” i Muzejom grada Rijeke pripremljena je i održana izložba fotografija o planinskoj flori Primorsko-goranske županije pod nazivom “Flora zaštićenih planinskih područja Primorsko-goranske županije”. Cilj izložbe bio je približiti vrijednosti planinske flore i zaštićenih planinskih predjela u Primorsko-goranskoj županiji najširem krugu posjetitelja. Izložba je bila dobro posjećena, a razgledao ju je i velik broj djece i školske mladeži.

Flora zaštićenih planinskih područja Primorsko-goranske županije