Stručni skup "Dani Matka Laginje" u Klani

Prospekt Događanja

Predstavnici Javne ustanove Priroda sudjelovali su na Stručnom skupu Dani Matka Laginje koji se u ožujku tradicionalno održava u Općini Klana. Na skupu su po prvi put predstavljene prirodne vrijednosti planine Obruč u kontekstu moguće buduće zaštite ovog iznimno vrijednog prirodnog područja. Specifičnost Obruča je da se proteže u granicama dviju općina – Općine Klana i Općine Jelenje, pa bi sljedeći važan korak bilo predstavljanje vrijednosti Obruča u Općini Jelenje. Power-point prezentaciju izloženu na skupu biti će moguće pročitati na web stranicama Javne ustanove Priroda, u rubrici Publikacije.