Očišćene šetnice u park-šumi Pod javori u Velom Lošinju

Prospekt Novosti

U organizaciji riječke Udruge Smart, velološinjskog Lječilišta za plućne i alergijske bolesti i Javne ustanove Priroda ostvarena je hvalevrijedna akcija uređenja okoliša i šetnica u Park-šumi Pod Javori u Velom Lošinju. Čišćenje grmlja i raslinja, u koje su šetnice Park-šume bile djelomično zarasle, obavilo je, vrlo savjesno i stručno, sedamnaest volontera Udruge Smart. Akcija je održana u subotu 15. ožujka 2008. po lijepom i sunčanom vremenu. Volonteri su imali prigodu upoznati se i s poviješću te vrijednostima Park-šume, kao i poučiti se o flornom bogatstvu egzotičnih dendroloških vrsta koje su ovdje zasađene u svojevrsnom arboretumu.

Tijekom akcije, iz Park-šume je odvezeno oko desetak velikih kontejnera za krupni otpad koji su napunjeni odrezanim granama i smećem. Članovi udruge izrazili su želju i spremnost za nastavak suradnje s Javnom ustanovom Priroda, što je dobrodošla ponuda jer u brojnim zaštićenim područjima u Primorsko-goranskoj županiji ima mnogo poslova koje je u budućnosti moguće odraditi na ovakav način (čišćenje lokvi, sudjelovanje na inventarizaciji biološke raznolikosti, kontrola invazivnih vrsta…).