Golubinjak

"Dan otvorenih vrata" – o velikim zvijerima i prirodnim vrijednostima Primorsko-goranaske županije

Prospekt Događanja

Dana 12. svibnja 2010. godine u Park šumi golubinjak kod Lokava, u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove “Priroda”, održan je “Dan otvorenih vrata – o velikim zvijerima i prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije”. Skup je započeo pozdravnom riječju domaćina ovogodišnjeg “Dana otvorenih vrata”, gospodina Roberta Abramovića, voditelja Uprave šuma podružnica Delnice, koji je naglasio da ovakvi projekti znatno pridonose suradnji različitih struka na očuvanju prirodnih vrijednosti, u koju se tradicionalno rado uključuju i šumari.

Gospođa Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove “Priroda”, osvrnula se na prirodne vrijednosti, zaštićena područja i područja ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji kojima upravlja Javna ustanova “Priroda”, te je istaknula važnost novo postavljenih info-punktova, (postavljenih na turistički frekventnim lokacijama u Primorsko-goranskoj županiji), za bolje informiranje svih zainteresiranih posjetitelja, kao i u razumijevanju domicilnog stanovništva o načinu suživota s velikim zvijerima.


Sl. 1. Gospodin Slaven Reljić iz Veterinarskog fakulteta predstavlja metode praćenja velikih zvijeri u terenskim uvjetima (foto: M. Randić)

Gospođa Ana Štrebenac iz Državnog zavoda za zaštitu prirode prezentirala je vrlo zanimljivo i detaljno izlaganje o dosadašnjem radu na projektu očuvanja velikih zvijeri u Hrvatskoj koji će rezultirati izradom Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem “Gorski kotar, Lika, Primorje i sjeverna Lika” namijenjenom očuvanju populacija velikih zvijeri važnih u europskim razmjerima.

Edukativne sadržaje novih info-punkotva (kioska) o velikim zvijerima, koji su postavljeni na četiri frekventne lokacije – u Park šumi Golubinjak, Značajnom krajobrazu Kamačnik, u zgradi Općine Mrkopalj i u turističkom informativnom centru Rupa kraj graničnog prijelaza sa Slovenijom, zorno je predstavio, prolazeći kroz sve instalirane sadržaje info-kioska postavljenog u Golubinjaku, gospodin Luka Katušić iz Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Na završetku “Dana otvorenih vrata”, gospodin Slaven Reljić iz Veterinarskog fakulteta predstavio je metode praćenja velikih zvijeri u terenskim uvjetima i na licu mjesta predočio različita pomagala za lov, obilježavanje i praćenje živih jedinki u prirodi.