Ris koji stiže u Hrvatsku (foto Mihai Pop, LIFE Lynx)

LIFE Lynx vijest – Glasanje za ime prvog risa koji dolazi u Hrvatsku

Priroda Novosti

Iščekujemo dolazak novog risa koji je trenutno u karanteni u Rumunjskoj. No prije njegovog dolaska, pozivamo Vas da date svoj glas. Naime, naš novi ris nije dobio ime. Imamo pet prijedloga a vi možete izabrati koje ime bi najbolje pristajalo novom stanovniku naših šuma. Svaki od prijedloga ima posebno značenje i dolazi od različitih skupina koje sudjeluju u suživotu i zaštiti ovog risa…

Ris koji stiže u Hrvatsku (foto Mihai Pop, LIFE Lynx)

U Gorski kotar stiže ris iz Rumunjske!!!

Priroda Novosti

Kako bi se zaustavilo izumiranje dinarske populacije, u Hrvatsku i Sloveniju naseljava se četrnaest risova iz Slovačke i Rumunjske. Rumunjski ris stiže u pomoć hrvatskoj populaciji, a doseljavanje risova kruna je projekta LIFE Lynx čiji je cilj zaustaviti izumiranje risova u Dinaridima. U repopulaciju risa u Hrvatskoj uključeni su Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu i udruga Biom, uz podršku Javne ustanova Priroda te Nacionalnog parka Risnjak.
U sklopu projekta predviđeno je da u Hrvatskoj bude pušteno ukupno četiri jedinke risa, a posebno smo sretni što će prva jedinka koja u Hrvatsku dolazi iz subkarpatskih šuma novi dom imati upravo u Gorskom kotaru.

Ris Marko

Obilježen još jedan ris

Prospekt Fauna

Suradnjom županijske Javne ustanove Priroda i istraživača zagrebačkog Veterinarskog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu obilježen je još jedan ris. Do sada su GPS ogrlicama bili obilježeni i praćeni risovi Goran ZiP i Burni ZiP, a ovaj “najnoviji” imenovan je Marko ZiP radi lakšeg sporazumijevanja među istraživačima…