cikat svjetski dan

Svjetski dan zaštite okoliša u Čikatu

Prospekt Događanja, Suradnja sa školama

Ove godine Svjetski dan okoliša obilježen je krilaticom “Šume: priroda na usluzi”. Tim povodom upriličeno je dana 2. lipnja 2011. godine nekoliko događanja u Park šumi Čikat u kojima su sudjelovali učenici Osnovne škole Marija Martinolića i njihova profesorica biologije Iva Ratković, Grad Mali Lošinj, Turistička zajednica Malog Lošinja, Vatrogasna zajednica Malog Lošinja i Javna ustanova Priroda.

Edukativni dio, koji je osmišljen za učenike osnovne škole, obuhvatio je šetnju zanimljivim dijelovima zaštićenog područja uz stručno tumačenje nadzornika Javne ustanove Priroda o današnjim vrijednostima i koristima Park šume, o ulozi Ambroza Haračića u nastanku Park šume kao i o drugim zanimljivim temama vezanima uz šumu. Učenici su također mogli naučiti pregršt zanimljivosti o starim borovima, njihovoj biologiji i općenito o današnjoj ulozi i ugroženosti sredozemnih šuma. Drugi dio aktivnosti bio je usmjeren na čišćenje Park šume Čikat.


Sl. 1. Učenici Osnovne škole Marija Martinolića, njihova profesorica biologije
i nadzornik Javne ustanove Priroda okupljeni kod spomenika Ambrozu Haračiću
nakon završene edukativne radionice u Park šumi Čikat