zmijinac sunger

Akcija košnje i uklanjanja dijela vegetacije na staništu močvarnog zmijinca u Sungerskom lugu

Prospekt Flora

Dana 1. lipnja 2011. provedena je akcija košnje i uklanjanja dijela zeljaste vegetacije, ukopanih trulih grana i debala, češera i suhog šaša na jedinom poznatom preostalom staništu biljke močvarni zmijinac (Calla palustris) u Hrvatskoj. U akciji na cretu u Sungerskom lugu tradicionalno su sudjelovali predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove “Priroda”, a ove godine pridružio im se i predstavnik  udruge “Jezero”. Zeljasta vegetacija uklanjana je ručno, a dio površine obrastao drhtavim šašem (Carex brizoides) pokošen je motornom kosilicom. Na jednom manjem dijelu creta, koji je prethodno pokošen, razgrnut je i uklonjen površinski sloj tla isprepleten gustim pletivom dugačkih podzemnih vriježa drhtavog šaša. Tom prigodom razotkrilo se da se u dubljim dijelovima tresetnog tla nalaze zaostale trule grane i debla. Dio njih je, kao i ranijih godina i ovom prigodom uklonjen s creta. U udubljenje nastalo ovim zahvatom pokusno su presađeni buseni šumskog maha trestara. Nakon završetka radova na cretu s močvarnim zmijincem obišli smo i nekoliko obližnjih zamočvarenih šumskih udubljenja u Sungerskom lugu. Svaki od tih lokaliteta posebno je mikrostanište sa zanimljivim i vrijednim biljnim, životinjskim i gljivljim svijetom. Sudionicima akcije na raspolaganju su bili djelatnici “Hrvatskih šuma” Uprave šuma podružnica Delnice, Šumarije Mrkopalj i Komunalnog društva “Mrzle drage” Mrkopalj.


Sl. 1. Izgled creta s močvarnim zmijincem 2003. godine. Drhtavi šaš gusto obrasta veći dio površine creta u prednjem planu, a sličan raspored zeljaste vegetacije zatekli smo i 2011. godine