susret ravnatelja

Susret ravnatelja županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Prospekt Događanja

U hotelu Bitoraj u Fužinama, od 28.11. do 30.11.2011., održan je susret ravnatelja županijskih i gradskih/općinskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Susret je tradicionalan, a održava se svaki put u drugoj županiji. Prvi dan bio je rezerviran za “službeni” i radni dio skupa s prigodnim pozdravima i s posebnim osvrtom na petu godišnjicu rada županijskih javnih ustanova (pozdravne govore održali su Ingo Kamenar, predsjednik Županijske skupštine PGŽ i Zoran Šikić, državni tajnik). Nakon toga, održane su prezentacije Javne ustanove Priroda i iznijeta je problematika izrade pravilnika o unutarnjem redu. Dogovorene su aktivnosti i prioriteti za rješavanje u narednom petogodišnjem razdoblju.


Sl. 1. Ispred ulaza u špilju; volonterke – pripravnice i ravnateljica JU Priroda objašnjavaju značajke špilje i način upravljanja špiljom Lokvarkom

Tijekom slijedeća dva dana ravnatelji su imali prigodu upoznati nekolicinu prirodnih i kulturno-povijesnih vrednota PGŽ. Upoznali su sva tri turistički valorizirana speleološka objekta u Primorsko-goranskoj županiji (špilje Lokvarku, Vrelo i Biserujku, uz objašnjena o provođenju nadzora nad obavljanjem gospodarske djelatnosti). U “neslužbenom” dijelu programa bilo je moguće obići poučnu stazu Biserujka – uvala Slivanjska kod zaselka Rudine na otoku Krku. U gradu Krku ravnatelji su se upoznali i s neobično bogatim kulturno-povijesnim zanimljivostima Krka uz stručno vodstvo profesionalnog povjesničara umjetnosti. Vodstvo turističkog vodiča bilo je omogućeno i tijekom boravka u Fužinama, kao i za vrijeme posjete Liču i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na Lič-polju, gdje je održana degustacija eko-poljoprivrednih proizvoda.


Sl. 2. Obilazak Fužina uz stručno vodstvo TZ Fužine


Sl. 3. Obilazak etno-muzeja u Liču