Najava događanja uz Dan planeta Zemlja (22. 04. 2012.)

Prospekt Događanja


Sl. 1. Edukativna radionica “Tri lica Rječine” s učenicima 6. i 7. razreda OŠ Kozala i Viškovo, održana povodom Dana voda (foto: Patrik Krstinić)

Planiranim aktivnostima nadamo se, bar u malom postotku stanovništva, pokrenuti događanja i pojačati svijest o Zemlji kao našem nenadoknadivom domu. Da prigoda bude ovjekovječena, pobrinuli smo se tiskanjem prigodnog postera. Na posteru je prikazano mnoštvo ljudskih silueta različitih profesija, čime se naglašava ljudski potencijal koji trebamo pokrenuti radi prevencije neželjenih kretanja u životnom ciklusu planeta. Na posteru je oko 260 ljudi u pokretu!!! Primorsko-goranska županija će kroz suradnju Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša i Javne ustanove “Priroda” s većim brojem drugih subjekata organizirati sljedeće prigodne aktivnosti i tako pokrenuti mnoge:

Na području Značajnog krajobraza Lopar na otoku Rabu održat će se za sve zainteresirane kao i za lokalno stanovništvo prezentacija uređenja staza i unaprjeđenja značajnog krajobraza s primjerima izvedenih rješenja na stazama, infrastrukturi i novim pristupima rješenja protiv erozije (s TZ Općine Lopar i pejzažnim arhitektima Studija Benja).

U Baški na otoku Krku, biti će organizirana prezentacija o prirodnim vrijednostima bašćanskog kraja, prvenstveno namijenjena podizanju svijesti lokalnog stanovništva o vrijednostima i potencijalu prirodne baštine u turističkoj promidžbi i ponudi. Nakon toga uslijedit će ciljana edukativna radionica vezana uz problematiku plastičnog otpada i njegovog utjecaja na biološke cikluse u prirodi te na zdravlje čovjeka i životinja (aktivnosti s TZ Općine Baška).

U Malom Lošinju – u Park šumi Čikat, oko spomenika prirodoslovcu Ambrozu Haračiću obavit će se čišćenje dijela šume koji je zarastao i u kojem se pojavila invazivna vrsta stabla – pajasen (u akcije, uz Društvo naša djeca Lošinj i Osnovnu školu Maria Martinolića, uključen je čitav niz subjekata: TZ Grada Malog Lošinja, Vatrogasna postrojba, Komunalno društvo, Srednja škola…)

U Rijeci je planirana (već tradicionalna) izložba “Mladih čuvara okoliša” s aktualnom temom fotografija otpada u prirodi. Biti će održana i eko-radionica “Tri lica Rječine”, također s temom onečišćavanja i ugrožavanja naše vrijedne primorske tekućice (sl. 1 i sl. 2).

S Osnovnom školom Brešca, s kojom se od prošle godine provodi zanimljiv projekt o krškom fenomenu duboke šumovite ponikve Breški dol, biti će ostvarena radionica Ekološki otisak stopala – predavanje uz eko-test s pitanjem “Koliki je tvoj otisak?”


Sl. 2. Maketa kanjona i donjeg toka izrađena na radionici “Tri lica Rječine” (foto: Marko Randić)


Sl. 3. Izrada makete područja toka Rječine (foto: Marko Randić)