Fotografi pažnja!!! U "Novom listu" otvoren natječaj za fotografiju

Prospekt Novosti

Sa zadovoljstvom vas možemo izvijestiti da će se i ove godine nastaviti tradicija objavljivanja kalendara s temom fotografija iz prirodne baštine Hrvatske. Za 2013. godinu predviđeno je objaviti kalendar s prikazom fotografija hrvatskih autohtonih sorti i pasmina, čime se želi pridonijeti njihovoj široj promociji. Propozicije natječaja objavljujemo i na web stranicama Javne ustanove “Priroda” sa željom da se pridružite natječaju i pošaljete neku od svojih fotografija na zadanu temu, ili da o natječaju obavijestite sve vaše prijatelje i poznanike – fotografe za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje.