trstenik monitoring

Redoviti monitoring na cretu Trstenik

Prospekt Skriveni svjetovi

Djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka i Javne ustanove “Priroda” obavili su 9. i 10. srpnja redoviti monitoring na cretu Trstenik iznad Klane. Osnovni ciljevi (višegodišnje zamišljenog) monitoringa sastoje se u popisivanju i utvrđivanju brojnosti i pokrovnosti svih biljnih vrsta (na pokusnim plohama na četiri transekta središnjeg dijela creta) kako bi se dobila slika o trendovima promjena, nadalje, nastoji se utvrditi uspješnost metode košnje trave beskoljenke (Molinia caerulea) (provodi se samo na polovici istraživanih ploha), a ne manje važno je i utvrditi uspješnost presađivanja maha tresetara na pokusnim plohama (provodi se zasad samo na devet ploha na transektu A). Budući da se radi o višegodišnjem projektu potrebno je svake godine u približno isto vrijeme uzeti sve predviđene parametre i podatke i obaviti košnju trave beskoljenke. Što se tiče košnje trave beskoljenke rezultati dosadašnjeg praćenja pokazuju da je metoda uspješna – na pokusnim plohama gdje je beskoljenka redovito uklanjana opaža se njezino povlačenje i sadašnja joj je pokrovnost znatno manja nego na početku, iako se na preživjelim primjercima opaža značajnije izraženo busanje (tj. povećao se broj jedinki izraslih iz busena). Mah tresetar pokusno je presađen prije tri godine na devet (mikro)ploha (sadnice su uzete iz kanala za odvodnjavanje gdje trenutno rastu najbogatije preostale nakupine na čitavom cretu). Uspješno je prezimio tri zime i prebrodio sušno razdoblje dva ljeta te se i dalje razvija na svih devet pokusnih ploha. Ovi podaci dosadašnjeg monitoringa daju naslutiti da bi presađivanje maha tresetara mogla biti jedna od uspješni(ji)h metoda revitalizacije creta.


Sl. 1. Crvenkasti mah tresetar (Sphagnum capillifolium) i mahovina alpski vlasac (Polytrichum alpinum) važni su za održavanje fizionomije creta i oligotrofnih uvjeta na cretu Trstenik jer tvore kompaktne busene izdignute iznad površine creta. Cilj monitoringa je utvrditi trendove u promjenama njihove brojnosti (i brojnosti drugih vrsta), a mjerama presađivanja nekoliko vrsta maha tresetara nastoji se povećati njihov udio u cretnoj vegetaciji.