Učiona priroda - igraonica

Učionica u prirodi – seminar šumske pedagogije

Prospekt Novosti

Početkom rujna 2012. godine ostvaren je trodnevni seminar iz šumske pedagogije “Učionica u prirodi” kao dio EU projekta “Zajedno čuvamo život i bogatstvo prirode za naredna pokoljenja – SOŽITJE” (o projektu “SOŽITJE” pogledaj na: link1, link2, link3, link4 ) koji se realizira u sklopu prekogranične suradnje IPA Slovenija i Hrvatska. Održavanje seminara i radionica šumske pedagogije jedan je od zadataka vodećeg partnera – Zavoda za gozdove Slovenije na projektu. Osnovni cilj seminara je osposobljavanje polaznika za vođenje grupa u školama u prirodi, tj. održavanje “Učionica u prirodi” za razne skupine zainteresiranih polaznika, a posebno za rad s djecom u prirodi (prvenstveno u šumskim ekosustavima!) po načelima šumske pedagogije (gozdna pedagogika/Waldpedagogik). Šumska pedagogija je u Hrvatskoj noviji pojam i stoga gotovo nepoznat široj javnosti. Na njega se tu i tamo može naići u glasilima “Hrvatskih šuma” (npr. u “Šumarskom listu”), ali većina ljudi u Hrvatskoj uopće nema predodžbu o čemu se radi i ne može si dovoljno predstaviti važnost osjetilno-doživljajno-edukativnog boravka u prirodi/šumi i važnost koju u današnje vrijeme može i treba imati šumska pedagogija. Naprotiv, u Sloveniji je taj pojam već duže poznat i šumska pedagogija uhvatila je dublje korijenje, pa se na tim načelima provode i mnoge konkretne aktivnosti.


Sl. 1. Prvi dan – u školskom krugu, krug s konopcem (foto: Alenka Padežnik)

Trodnevnom seminaru koji je održan u Školskom centru (CŠOD) Fara i okolnim šumskim predjelima u Kupskoj dolini (Slovenija) priključilo se po šest sudionika sa svake strane granice (sudjelovali su Zavod za gozdove Slovenije, Ljudska univerza Kočevje, Nacionalni park “Risnjak” i Javna ustanova “Priroda”). “Razigrani”
slovenski šumski pedagozi i vrsni insrtuktori Boštjan Hren i Alenka Padežnik, na temelju prethodnog velikog praktičkog šumsko-pedagoškog iskustva i znanja, usmjeravali su i znalački vodili sve aktivnosti polaznika seminara.

Prvi dan seminara protekao je u uvodnom predstavljanju pojma i važnosti šumske pedagogije. Popodne, nakon ukusnog ručka (obroci su bili osigurani u CŠOD Fara), uslijedio je praktičan rad u prirodi – gdje smo se – svi sudionici, kroz raznolike uvodne aktivnosti i igre na konkretnim primjerima uvjerili u osnovne postavke šumske pedagogije – koja nastoji, izvan ustaljenog načina prenošenja znanja u učionicama, ponuditi šumu i prirodu kao otvorenu enciklopediju uz nebrojene mogućnosti elementarnog doživljaja – igre i sveobuhvatnog doživljavanja (šumskog svijeta) svim raspoloživim osjetilima. (Jedna od krilatica šumske pedagogije je: “U šumu po znanje!”).


Sl. 2. Polaznici seminara formirali su “Gusjenicu” (foto: Alenka Padežnik)

Drugi dan protekao je u prelijepom šumskom okruženju iznad obližnjeg slapa Nežice. Najprije smo izabrali dio šume prikladan za provođenje seminara na terenu i aktivnosti “Učionice u prirodi”. Svi smo s oduševljenjem sudjelovali u edukativnim doživljajnim igrama poput, primjerice, “Pantomime – pogađanja životinje u parovima”, “Traženja tragova životinja”, ili igara u kojima su najvažniji osjeti opipa, sluha, orijentacije u prostoru, kinestetički osjeti…, (i koje se provode zavezanih ili zatvorenih očiju!) – “Pronađi svoje stablo”, “Gusjenica”, “Slijepa staza”, “Foto aparat”, ili…sluha “Osluškivanje zvukova šume”, “Voda u šumi”, ili se, prvenstveno “upošljava” čulo mirisa: “Mirisi u šumi”…, ili je, pak, potrebno uključiti svu raspoloživu pažnju uz korištenje nekoliko različitih osjetila: “Slika – dijapozitiv”, “Koliko je drveća u krugu?”, “Zaključni krug – mandala” i drugo. Popodne je bilo rezervirano za dodjelu zadataka putem posebnog kompjutorskog “šumsko-pedagoškog” programa (“Tourplanner”) i odabir aktivnosti za rad s djecom te vođenje skupina za sljedeći dan.


Sl. 3. “Prepreka” na “Slijepoj stazi” (foto: Alenka Padežnik)

Posljednji dan seminara bio je posebno važan – svaki sudionik je sudjelovao u praktičkom radu vođenja skupine školske djece iz Školskog centra Fara. Skupine su bile podijeljene na djecu od I.-II. razreda, III.-IV. razreda, V.-VI. razreda i od VII.-IX. razreda. Za rad s djecom izabrane su aktivnosti i igre s kojima smo se upoznali prethodnog dana, a bile su uključene i neke nove. Kako bi održali potrebnu pažnju, “disciplinu” i sigurnost pri kretanju u šumi uključena je i igra “Ispit za vuka” gdje se skupina mora kretati u potpunoj tišini te slijediti stope svojih prethodnika, kao što to čine i vukovi kad se kreću u čoporu. Nakon praktičnog dijela uslijedila je evaluacija seminara i, na završetku, domaćin – Ljudska univerza Kočevje i instruktor podijelili su sudionicima potvrde o pohađanju seminara. Svim organizatorima i sudionicima seminara, a posebno našim domaćinima koji su bili zaduženi “za logističku potporu”, najsrdačnije se zahvaljujemo i nadamo se ponovnom susretu.

M.R.