medpan adriapan nacrt

Javna ustanova "Priroda" postala članom Medpan i Adriapan organizacija

Prospekt Novosti

Između 34 područja kojima upravlja Javna ustanova Priroda je i Posebni rezervat – otok Prvić. Osim samog otoka Prvića, granice rezervata protežu se i na morski dio, te uključuju Grgurov kanal i litice sjeverne strane otoka Sv. Grgura i Golog što definira rezervat kao morsko zaštićeno područje (MPA, marine protected area).

Obzirom da upravlja morskim zaštićenim područjem Javna ustanova “Priroda” tijekom 2012. godine postala je članicom MedPAN organizacije (www.medpan.org/en/home). Organizacija umrežuje institucije koje upravljaju morskim zaštićenim područjima na Mediteranu, a glavni joj je cilj unaprjeđenje upravljanja morskim zaštićenim područjima. MedPAN organizacija je osnovana na konferenciji u Monaku 1990. godine uz potporu Svjetske banke. Današnji model upravljanja MedPAN-om kao neprofitnom organizacijom definiran je 2008. godine, kada je koordinacija i prikupljanje sredstava za MedPAN organizaciju dodijeljeno francuskom ogranku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF, World Wildlife Fund). Danas se pod okriljem MedPAN-a nalazi se više od 50 članova iz 18 zemalja diljem Mediterana, koji upravljaju sa više od 80 morskih zaštićenih područja. MedPAN organizacija raspolaže određenim sredstvima koja dodjeljuje članovima kroz različite projektne natječaje.


Sl.1. Morska zaštićena područja u Mediteranu (Zeleno – zaštićena područja koja su članovi MedPAN organizacije, Plavo – zaštićena područja koja nisu članovi MedPAN organizacije)

AdriaPAN, Jadranska mreža zaštićenih područja (www.adriapan.org/index.php/en/), je inicijativa koju su započele dvije talijanske institucije koje upravljaju zaštićenim područjima: Miramare i Torre del Cerrano. Cilj mreže je uspostavljanje kontakta i trajne suradnje između institucijama koje upravljaju zaštićenim područjima u Jadranskoj regiji. Glavne aktivnosti koje potiče AdriaPAN organizacija pripadaju sferi zaštite okoliša i održivog razvoja. Organizacija broji više od 20 članova iz svih zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more, te više od 30 pridruženih članova (institucije, tvrtke, nevladine organizacije i sl.).

Patrik Krstinić


Sl.2. Granice posebnog rezervata – Otok Prvić