sredozemna medvjedica

Monitoring sredozemne medvjedice u Primorsko-goranskoj županiji u 2012.

Prospekt Morske dubine, Novosti

Od siječnja 2012. do veljače 2013. provedena su istraživanja sredozemne medvjedice, koja u suradnji s Javnom ustanovom “Priroda” već duži niz godina provodi Udruga za istraživanje i zaštitu prirode “Grupa Sredozemna medvjedica”. Istraživanja su uključivala podatke dobivene putem kamera postavljenih u špiljama, dojavama o viđenjima, fotodokumentacijom i prikupljanjem biološkog materijala. Osim na području Primorsko-goranske županije, Grupa je provodila istraživanja na području Istre te na srednjem i južnom Jadranu.

Sredozemna medvjedica endemična je vrsta Mediterana. Primjerak po kojem je bila znanstveno opisana 1779. potječe s obale otoka Cresa. Danas njezina ukupna populacija u Sredozemlju ne prelazi 320-475 jedinka, a najviše ih živi u Egejskom moru. Premda je sredozemna medvjedica na Crvenom popisu ugroženih sisavaca Hrvatske svrstana je u kategoriju Regionalno izumrle vrste (RE, Regionally Extinct species), u posljednjih tridesetak godina prijavljena su viđenja na tridesetak lokaliteta u Jadranu.

Sve dojave o viđenjima sredozemne medvjedice u akvatoriju Primorsko-goranske županje od siječnja 2012. do veljače 2013. odnose se na područje zapadne obale otoka Cresa. Ukupno je zabilježeno 8 dojava, od čega je u dva slučaja promatrana životinja odmarala na plaži, a u ostalih 6 primijećena je kako pliva u moru. U većini slučajeva jedinka je promatrana sa udaljenosti od 20-tak metara.U jednoj od špilja na otoku Cresu 1.10.2011. postavljena je nadzorna kamera koja je zbog veće posjećenosti turista u špilji demontirana 12.5.2012. te ponovno postavljena 19.11.2012. Analizom fotografija jedinki sredozemne medvjedice slikanih na zapadnoj obali Cresa i na rtu Kamenjak u Istri utvrđeno je da se radi o dvije različite jedinke. Do ovih se zaključaka došlo na osnovi usporedbe ožiljaka po tijelu i repnoj peraji.


Sl.1. Sredozemna medvjedica, Monachus monachus (foto: Grupa Sredozemna
medvjedica)

Zanimljiv podatak za populaciju sredozemne medvjedice u Jadranu zabilježen je 21. ožujka 2012., kada je jedinka snimana kamerom na rtu Kamenjak u Istri od 5,47 – 12,30 sati, a istog datuma, oko 10,00 sati medvjedica je viđena na otoku Hvaru. Iz navedenih podataka može se zaključiti da na području cijelog Jadrana ali i na užem području Kvarnera i Istre obitava više različitih jedinki sredozemne medvjedice. Ovu pretpostavku trebali bi potvrditi rezultati DNA analize bioloških uzoraka (sline i izmeta), prikupljenih sa špilja i plaža na kojima su jedinke boravile.

Rezultati istraživanja sredozemne medvjedice u 2012. godini pružaju određen optimizam glede budućnosti ove vrste u Jadranu. Edukacija građana i turista o prisutnosti sredozemne medvjedice te o pravilima ponašanja kada se nađu u neposrednoj blizini ove vrste preduvjet su za stabilizaciju njihove populacije u Jadranskom moru.

Prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom potrebno je držati se nekoliko osnovnih pravila ponašanja:

  • ako se za vrijeme ronjenja ili plivanja opazi sredozemna medvjedica potrebno je umiriti se i ne približavati se životinji
  • ne smije se ulaziti u morske špilje u kojima je primijećena sredozemna medvjedica
  • ukoliko se u nekoj špilji prilikom ulaska zamijeti sredozemna medvjedica potrebno je povući se natrag prema izlazu iz špilje, držeći se pritom zida špilje kako bi životinja mogla pobjeći ako se osjeti ugrožena
  • ako se na obali primijeti sredozemna medvjedica najbolje je sakriti se, te životinju dobro promotriti i po mogućnosti fotografirati
  • ako se iz čamca/glisera primijeti sredozemna medvjedica, potrebno je zaustaviti plovilo i pričekati da se životinja udalji
  • svako viđenje sredozemne medvjedice potrebno je dojaviti Grupi Sredozemna medvjedica na tel: 01/4611864 ili e-mail: jasna.antolović@zg.t-com.hr

Patrik Krstinić


SL.2. Špilje s podmorskim ulazom najčešća su mjesta na kojima se odmaraju sredozemne medvjedice u Jadranu (špilja na Cresu – foto: Gianni Pecchiar)