Periška u morskoj travi

Što učiniti ako primijetimo da netko skuplja ili uništava strogo zaštićene vrste?

Prospekt Novosti


Sl. 1. Iako roneći možemo doći u napast da “uberemo” poneku perisku, (čije ljušture mogu biti vrlo dekorativne u nekoj kućnoj zbirci), trebali bi imati na umu da je zbog pretjeranog izlova ova vrsta školjkaša vrlo ugrožena i stoga strogo zaštićena u Jadranu i u čitavom Mediteranu (foto: Danijel Frka)

Novi Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/2013) donosi novosti vezane uz strogo zaštićene vrste. Jedna od važnijih novosti – bar što se tiče strogo zaštićenih vrsta – je da ukoliko primijetimo da netko sakuplja ili uništava strogo zaštićenu vrstu možemo, osim uobičajeno inspektora zaštite prirode, pozvati i policiju (usporedi čl. 210. i 211. Zakona). Važno je znati da policija može na terenu mnogo brže reagirati nego inspekcija zaštite prirode.

Strogo zaštićene vrste proglašavaju se temeljem crvenih popisa koje predlažu i izrađuju stručnjaci koji prate trendove ugroženosti pojedinih vrsta. Crveni popis izrađuje i ažurira Državni zavod za zaštitu prirode, a strogo zaštićene vrste proglašava ministar pravilnikom. Trenutno se popis strogo zaštićenih vrsta može pogledati u važećem Pravilniku o proglašavanju zaštićenih i strogo zaštićenih svojti: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_99_2569.html. Pregledavajući Pravilnik na dnu stranice opazit ćemo dva privitka – Obrazloženja napomena uz prilog I – IV.pdf i Prilozi. Prilog I daje popis strogo zaštićenih vrsta (svojti) i u njemu ćemo pronaći da je, primjerice, školjkaš plemenita periska (Pinna nobilis) strogo zaštićena. U svakom slučaju, primijetimo li nedopuštene radnje nad strogo zaštićenim vrstama ili druge slučajeve kršenja Zakona o zaštiti prirode trebamo nazvati policiju ili inspekciju zaštite prirode (centar 112).

Povratak periski na raznim stranama kvarnerskog akvatorija oživljuje nadu u oporavak ove strogo zaštićene vrste, ali ujedno pobuđuje i bojazan da će se ponoviti situacija iz prošlosti i da će opet otpočeti masovno istrebljivanje nedopuštenim izlovom, osobito od strane turista.