simpozij agronoma

JU "Priroda" sudjelovala na Simpoziju agronoma u Dubrovniku

Prospekt Ljudi, Zanimljivosti

JU “PRIRODA” SUDJELOVALA NA SIMPOZIJU AGRONOMA U DUBROVNIKU

Rad sa simpozija agronoma u Dubrovniku

Javna ustanova “Priroda” sudjelovala je na 49. hrvatskom i 9. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku (16. – 21. veljače 2014.) s radom “Mediteransko-montani travnjaci uskolisne šašike na burnjacima u zaleđu Riječkog zaljeva”. Zbog rijetkih i ugroženih vrsta koje sadrže u svom botaničkom sastavu ovi travnjaci imaju veliku važnost u zaštiti prirode. Sažetak rada, poster i cjelovit rad možete pogledati ovdje:

IZVORNI ZNANSTVENI RAD:

Mediteransko-montani travnjaci uskolisne šašike na burnjacima u zaleđu Riječkog zaljeva (Hrvatska)

Mediterranean-montane grasslands with Sesleria tenuifolia in wind-exposed habitats in the hinterland of Rijeka Bay (Croatia)

Poster: Uskolisna šašika