Odmorište u Komrčaru (foto: Patrik Krstinić)

Volonterska akcija u park-šumi Komrčar

Prospekt Događanja

Premda se kao i prethodne subote vremenska prognoza bila loša, kiša je poštedjela 16 volontera koji su se u 8.30 sati, u subotu 3. svibnja okupili na gradskoj plaži s nakanom da odrade volontersku akciju u Park-šumi Komrčar. Akcija je organizirana od strane Mjesnog odbora Grada Raba i udruge Društvo prijatelja Raba 1895, a sudjelovali su Javna ustanova Priroda, Hrvatske šume – šumarija Rab i Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab. Hranu za volontere osiguralo je poduzeće Imperijal d.o.o.

Akcija se sastojala od izvlačenja granja koje su prethodno raskrčili djelatnici šumarije. Osim izvlačenja drvnog materijala, na obroncima krajnjeg, jugoistočnog dijela park-šume zasađeno je 150 sadnica ružmarina i lavande koje donirao Grad Rab.

Obzirom da je kiša ipak počela padati oko 13 sati akcija je prekinuta pa se završetak ovogodišnjih poslova planira za neki od idućih vikenda.

Sl.1. Sadnja ružmarina i kadulje na padinama Komrčara