izvor Kamačnik

Podizanje Natura 2000 zastave u značajnom krajobrazu Kamačnik

Prospekt Događanja

Područje Primorsko – goranske županije je zbog svoje raznolikosti i ljepote uvijek plijenilo pažnju posjetitelja. O očuvanosti prirode i bioraznolikosti svjedoči i činjenica da je na području županije proglašeno čak 112 područja ekološke mreže Natura 2000. Iznimno važno je područje Gorskog kotara koje je sastavni dio ekološke mreže s ciljem očuvanja niza ptičjih vrsta, rijetkih staništa i populacije velikih zvijeri (medvjeda, vuka i risa).

Osim navedenog i niz pojedinačnih lokaliteta Gorskog kotara proglašeni su vrijednim za očuvanje, pa tako i izvor potoka Kamačnika, koji je ujedno i zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza i lokalitet uvršten u ekološku mrežu NATURA 2000.

Inicijativa je Javne ustanove “Priroda” koristiti brend i činjenicu da je neko područje sastavni dio ekološke mreže NATURA 2000, kako bi privukli pozornost na prirodna bogatstva kojima upravljamo te omogućili uvjete za njihovo održivo korištenje u suradnji s lokalnom zajednicom kroz razvoj eko-turističkih aktivnosti.

U tom smislu, Javna ustanova “Priroda” koja upravlja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom na području Primorsko-goranske županije, zatražila je i primila od Europske komisije desetak zastava s NATURA 2000 logom, upravo u cilju obilježavanja takvih područja i skretanja pozornosti (stranim i domaćim) posjetiteljima na njihovu vrijednost.

Upravo je primjer lokaliteta Kamačnik sinergija zaštite prirode i njegovog korištenja i valorizacije u turističke, rekreativne i edukativne svrhe, no nažalost ovo zaštićeno područje stradalo je od velikog ledoloma (elementarne nepogode) tijekom veljače 2014. godine kojim je uzrokovana velika šteta za prirodu i na turističkoj infrastrukturi koja se postepeno obnavlja. Djelatnici Hrvatskih šuma i komunalnih društava s tog područja uložili su veliki napor kako bi uklonili porušena stabla, osposobili šetnicu i omogućili posjetiteljima uživanje u ljepotama Kamačnika i ove turističke sezone.

11. srpnja 2014. Kamačnik je posjetio i ministar Zmajlović. Djelatnici Javne ustanove “Priroda” upoznali su ga s tijekom sanacije šteta nakon ledoloma. Tom prigodom Ministar je svečano podignuo zastavu Natura 2000 područja. Javna ustanova “Priroda” je već povodom Dana bioraznolikosti (22. svibnja) podignula iste takve Natura 2000 zastave na Rabu, Lošinju, Krku i Cresu.