monitoring risa - ogrlica

Nabavljena gps/gsm ogrlica za potrebe monitoringa risje populacije u Gorskom kotaru

Prospekt Fauna

Javna ustanova “Priroda” financirala je nabavku GPS/GSM ogrlice za potrebe monitoringa risje populacije u Gorskom kotaru, a u sklopu godišnjih aktivnosti koje Ustanova provodi na bilježenju prisutnosti ove strogo zaštićene i ugrožene vrste u NATURA 2000 području “HR 5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika”, proglašenog upravo s ciljem očuvanja velikih zvijeri, među kojima je ris najugroženiji i najmalobrojniji predstavnik.

Fotografija 1. Ogrlica njemačkog proizvođača “Vectronic Aerospace” GPS PLUS Mini-1C za potrebe telemetrijskog praćenja risa

Od 2011. godine Javna ustanova “Priroda” u suradnji s Veterinarskim fakultetom surađuje na prikupljanju i bilježenju pojavnosti ove skrovite mačke u goranskim šumama, upotrebom foto-zamki, a do kraja 2014. godine planirano je izvršiti hvatanje jedinke risa, putem kavezne zamke, kako bi je opremili GPS/GSM ogrlicom.

Trenutno se u Hrvatskoj ne prati niti jedan ris putem telemetrijske ogrlice, te se nadamo ubrzo imati jednu obilježenu jedinku, a čije kretanje ćemo imati priliku, ukoliko ne bude tehničkih problema s radom ogrlice ili ostalih neželjenih situacija, pratiti tijekom jedne godine (posljednji ris praćen putem telemetrijske ogrlice ilegalno je odstrijeljen u 2013. godini!!).

Ogrlica će dnevno slati podatke putem SMS poruka o zabilježenim lokacijama kretanja risa, a ti podaci omogućiti će nam dodatne spoznaje o veličini teritorija risova na području Gorskog kotara, kao i pružiti mogućnost za evidentiranje risjeg plijena, pronalaska novih markirališta i korištenja foto-zamki na istima u cilju identifikacije različitih jedinki.

Predmetni projekt sufinanciran je i sredstvima Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb putem natječaja za dodjelu donacija na koji je Javna ustanova “Priroda” ovaj projekt prijavila. O zanimljivostima i novostima vezanim uz provedbu ovog projekta redovno ćemo izvještavati na web stranicama Javne ustanove “Priroda”.

Fotografija 2. Terenski istraživač i profesor zagrebačkog Veterinarskog fakulteta dr. sc. Josip Kusak tijekom instalacije kavezne zamke za hvatanje risa

 

Fotografija 3. Tko zna?! Možda će upravo baš ova jedinka risa snimljena foto-zamkom Javne ustanove “Priroda” biti nositelj telemetrijske ogrlice