zemljane piramide

"Zemljane" piramide

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Sl. 1. “Kape” od većih blokova kamenja štite piramide oblikovane u morenskom materijalu od djelovanja erozije (foto: Suzi Petričić).

“ZEMLJANE” PIRAMIDE

O Parku prirode Rieserferner-Ahrn/Vedrette di Ries-Aurina (Južni Tirol, Italija) već smo pisali na web stranicama JU “Priroda”. Iznad doline Pusteria, na samoj granici Parka, nalaze se neobično zanimljive i slikovite geomorfološke tvorbe poznate pod nazivom “zemljane” piramide (piramidi di terra). Njihov nastanak vezan je uz rastresiti morenski materijal koji su na tom mjestu, na završetku glacijala, odložili ledenjaci. Radi se o kamenju, šljunku i pijesku koje je sa sobom gurao ledenjak pužući dolinom i kad se otopio ostavio je za sobom opsežne taložine nesortiranog materijala, kaotično raspoređenih čestica veličine od velikih kamenih blokova pa sve do sićušnog pijeska (po tome se svojstvu ledenjačke taložine lako mogu razlikovati od riječnih nanosa čije su čestice na mjestu odlaganja razvrstane po veličini).

Tijekom vremena, (mjereno u tisućljećima i stoljećima nakon), naizmjenično navlaživanje, isušivanje, djelovanje kišnih kapi i oborinska voda koja se slijeva niz padine, razmekšali su taj morenski materijal i vode su počele u nj usijecati jaružice pa zatim i dublje jaruge. Ako je na vrhu odloženog morenskog materijala ležao veliki kameni blok (“kapa” ili “šešir”) on je zaštićivao sitniji materijal ispod sebe od ubrzanog odnošenja oborinskom vodom. Tako su postepeno formirane spektakularne stupaste piramide od kojih svaka nosi i podupire svoju “kapu” koja je ujedno štiti od (prebrze) propasti.

Kad bi se “kapa” napokon odlomila, pala i otkotrljala se u podnožje, erozija bi i dalje ubrzano činila svoje – oblikovala bi se šiljasta uska piramida, da bi i ona s vremenom nestala pod utjecajem kišnih kapi. Ali…, često bi se na putu djelovanju vode i smanjivanju pojedine piramide ispriječio sljedeći veliki kameni blok (uklopljen u stupu materijala od kojeg je piramida izgrađena) usporavajući (na neko vrijeme) proces…

Marko Randić


Sl. 2. Osim kamenim blokovima, vrh piramide može biti zaštićen i “kapom” od ostataka vegetacije (foto: Suzi Petričić).