ziva lokva 2

Prirodoslovna istraživanja na lokvama otoka Krka

Prospekt Novosti

Javna ustanova „Priroda“ u suradnji sa vanjskim suradnicima, započela je u lipnju prirodoslovna istraživanja na tri lokve na području Grada Krka. Istraživanja se provode u okviru projekta europske teritorijalne suradnje – LOKNA, na kojemu je JU „Priroda“ vodeći partner.


SL.1 Dvojna lokva Ormatin

U tijeku su istraživanja herpetofaune, vretenaca, šišmiša, ptica i floristička istraživanja krških lokvi te geolociranje lokvi na otoku Krku. U okviru projekta JU „Priroda“ je nabavila multiparametarski uređaj – sondu za mjerenje različitih parametara kakvoće vode, koji će pridonijeti prikupljanju vrijednih podatka o ekološkom stanju lokvi.


Sl 2. Hrast medunac

Ova zanimljiva istraživanja dati će nam uvid u živi svijet, oko i u lokvama, vodenim oazama u inače bezvodnom kršu. Neke od njih zadržavaju vodu i tokom najsušnijeg dijela godine pa su vrlo važne za bioraznolikost ovog, inače bezvodnog krškog područja. Same lokve odlikuju se velikom bioraznolikošću. U njima nalazimo brojne ličinke kukaca poput ličinki vretenaca, vodene kukce, ličinke vodozemaca poput punoglavaca žaba, ali i odrasle vodozemce koje veliki dio svog života provode u vodi – vodenjake. Odrasla vretenca lete oko lokvi, a ptice i šišmiši često svraćaju po vodu ili u lov na kukce koji se sakupljaju oko lokvi. I za vrijeme najvećih vrućina lokve vrve životom. Uz krške lokve, područje na kojem se vrše istraživanja obiluje i drugim zanimljivostima, poput impresivnih starih stabala hrasta medunca (Quercus pubescens). Staro drveće poput ovih hrastova dom je mnogim životinjama poput ptica, malih sisavaca i šišmiša.


SL.3 Vretence

Terenska istraživanja trajati će do konca listopada ove godine, a rezultati istraživanja biti će prezentirani u tiskanoj publikaciji i na web stranici projekta LOKNA, gdje će biti formirana i zajednička prekogranična baza podataka sa vrijednim informacijama o krškim lokvama otoka Krka i barjanskim oknima u Ljubljanskom barju.

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Sunčica Strišković
suncica.striskovic@ju-priroda.hr
00385/51-352-412

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr