Vretenca

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Vretenca postoje već stotinama milijuna godina u oblicima srodnim i vrlo sličnim ovima koje susrećemo danas. Zbog mnogih posebnosti vretenca tvore važnu skupinu životinja čiji osebujni životni put povezuje vodene i kopnene ekosustav…

Uz međunarodni dan mora i oceana

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Do sad smo zanimljivu ribicu priljepnjaka somčića, u suradnji s Prirodoslovnim muzejom u Rijeci, proučavali na šljunčanim žalima na istočnoj periferiji grada Rijeke i na Kostrenskom poluotoku, odakle potječe i prvi zabilježeni i dokumentirani primjerak ove kriptobentoske vrste pohranjen u ihtiološkoj zbirci Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Pronašli smo ga i na obalama otoka Krka i po svemu sudeći nije tako rijedak kako se ranije smatralo…

Šupaljka

Prospekt Flora, Zanimljivosti

zapadne obale otoka Krka – U pretproljeće iznenadit će nas na nekim šumskim staništima zapadnih obala otoka Krka proljetnice koje možemo uvrstiti u “mezofilnu” floru (bilje koje voli vlažnija i hladnija staništa). Takva je i šupaljka prevladavajuće bijelih cvjetova…