Sastanak PGiNO

Sastanak projektnih partnera i obilazak poučne staze projekta LOKNA

Prospekt Novosti

Nakon kratke ljetne stanke partneri na projektu „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ sastali su se u Gradu Krku sa zadaćom analize uspješnosti provođenja projekta u prvom izvještajnom razdoblju.

Javna ustanova „Priroda“ kao vodeći partner na projektu pripremila je za partnere Geodetski institut Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje i Grad Krk analitički osvrt na prvo izvještajno razdoblje. Zadovoljavajući rezultati analize programskih aktivnosti i financijskih pokazatelja ukazuju na dobru suradnju među partnerima te aktivno provođenje projekta u svim fazama.


SL.1. Radni sastanak Nadzornog odbora i Projektne grupe (foto: Č. Miler)

Kako bi se slovenski partneri što bolje upoznali sa fenomenom krških lokvi, uz vodstvo domaćina krenulo se u obilazak buduće poučne staze projekta LOKNA.

Partneri su putem oduševljeno promatrali krške lokve, ta mala vodena staništa – oaze bioraznolikosti u bezvodnim krajevima otočkog krša, gdje većina vode zbog vodopropusne podloge ponire u duboko podzemlje. Od davnina se čovjek borio sa sušom i tražio načine kako zadržati dragocjene kapi kiše u krčkom kršu, tako da je većina krških lokvi nastala djelovanjem čovjeka, nanošenjem i sabijanjem glinastog tla na dnima udubina. Manji broj krških lokvi prirodnog je porijekla, a obično ih nalazimo u ponikvama gdje se taložio deblji sloj glinastog tla – crvenice. Lokve vrve vodenim organizmima, algama, vodenim biljem, životinjskim planktonom, vodozemcima i gmazovima, a brojni kukci, ptice i šišmiši lete oko lokve i tvore neraskidiv biosustav. U dnevnom obilasku naši gosti iz Slovenije promatrali su popodnevne igre žaba, vretenaca i leptira te se relaksirali uz pjev ptica ne krijući ushićenost doživljenim.


Sl 2. Partneri u obilasku buduće poučne staze projekta LOKNA (foto: JUP)

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Sunčica Strišković
suncica.striskovic@ju-priroda.hr
00385/51-352-412

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr