pregled uspavanog risa

 „Burni zip“ – novo obilježeni ris

Prospekt Novosti

Aktivnosti monitoringa risova u šumama Gorskog kotara nastavljaju se i u 2016. godini. U noćnim  satima 1. travnja, na planinskom području Burnog Bitoraja, uhvaćen je mužjak risa (Lynx lynx). Težio je 20 kilograma i dobi procijenjene na dvije godine. Ris je uhvaćen u kaveznu zamku, a nakon izvršene obrade i mjerenja, opremljen je i pušten s GPS/GSM ogrlicom, koja će omogućiti praćenje njegova kretanja u idućih godinu dana. Protekom navedenog razdoblja, ogrlica će automatski otpasti sa životinje, no do tada prikupljeni podaci dati će nam detaljni uvid u teritorij kojim će se ris kretati.

Obilježenom risu nadjenuli smo ime „Burni Zip“, iz razloga jer je uhvaćen na području planine Burni Bitoraj, a nastavak „Zip“, već tradicionalno, po sloganu Primorsko-goranske županije „Zeleno i plavo“.  Naime, u veljači 2015. godine, na istom području uhvaćen je ris nazvan „Goran Zip“, a njegovo praćenje završeno je u siječnju 2016. godine.

U akciji obilježavanja risa „Burnog Zipa“ sudjelovali su istraživači Veterinarskog fakulteta iz Zagreba i Veleučilišta u Karlovcu, čuvari prirode Javne ustanova „Priroda“ i djelatnik Hrvatskih šuma d.o.o..

Javna ustanova „Priroda“, koja je izvršila nabavku ogrlice za telemetrijsko praćenje, upravlja ekološkom mrežom NATURA 2000 u Primorsko-goranskoj županiji, a upravo je Gorski kotar ciljano područje za očuvanje risa i ostalih velikih zvijeri (medvjed i vuk), od nacionalnog i europskog značaja.

U novije vrijeme također za praćenje pojavnosti i identifikaciju jedinki risa na području Gorskog kotara, uz trenutno telemetrijsko praćenje, koriste se i „foto-zamke“, koje putem snimaka potvrđuju prisutnost ove „tajanstvene“ mačke u našim šumama.

Obzirom na teritorij od oko 200 km²,  koji prosječno zauzima mužjak risa, s nestrpljenjem očekujemo pristizanje prvih rezultata o kretanju ove  rijetke i strogo zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj.

Marko Modrić


Slika 1. (Patrik Krstinić) Ris „Burni Zip“ nakon obrade opremljen je GPS/GSM ogrlicom


Slika 2. (Patrik Krstinić)  Čuperci dlaka na ušima i „brada“ na obrazima, uz točkasto krzno i kratak rep, specifične su odlike risjeg izgleda


Slika 3. (Patrik Krstinić) „Burni Zip“ neposredno prije buđenja


Slika 4. (Josip Kusak) „Burni Zip“ nakon buđenja odlazi u šumu