Ris Goran Zip u snijegu

 Pronašli smo otpalu GPS ogrlicu risa „Gorana Zipa“!!! 

Prospekt Novosti

Početkom siječnja GPS ogrlica risa „Gorana Zipa“ prestala je sa slanjem podataka, iako je programirana bila za prestanak rada i otpadanje za dan 9. veljače 2016. godine, točno godinu dana nakon njegova hvatanja i obilježavanja. Pretpostavka je bila da je ogrlica prestala nešto ranije s radom, a i možda otpala u području bez GSM signala te je jedini način za pronalazak iste bio pretraživanje terena korištenjem VHF prijamnika i pripadajuće antene za lociranje VHF signala kojeg ogrlica odašilje.

U dva navrata pokušali smo s telemetrijskim pretraživanjem terena, no obzirom na površinu „Goranovog“ teritorija  od cca 200 km² , zimsko razdoblje i snježne uvjete koji nisu omogućavali učinkovito kretanje planinskim područjem, odlučili smo se za najefikasniji način lociranja signala ogrlice, a to je pretraživanje iz zraka.

U travnju organizirali smo prelet Gorskog kotara i „Goranovog“ područja, lakim zrakoplovom tipa Cessna, kojeg smo prethodno opremili antenama i prijamnikom za „hvatanje“ VHF signala. Poletjeli smo sa sportskog aerodoroma Grobnik, a let je bio uspješan jer smo iz zrakoplova uspjeli primiti jak VHF sinal „Goranove“ ogrlice i locirati područje za terensku pretragu, koju smo izvršili isti dan, te pronašli vrijednu nam ogrlicu, istočno od prometnice Breze-Stalak. Ogrlica je otpala aktiviranjem „drop off“ sustava, a kupnjom nove baterije, istu ćemo ponovno iskoristi za obilježavanje novog risa.

Daljnju prisutnost „Gorana Zipa“ pokušati ćemo na terenu zabilježiti putem foto-zamki, a tijekom leta determinirali smo signal i risa „Burnog Zipa“ te jednog od tri medvjeda koji na području Gorskog kotara nose GPS ogrlice.

Marko Modrić


Slika 1. Opremanje zrakoplova antenama za traženje signala


Slika 2. Otpala ogrlica risa „Gorana Zipa“ (foto: Marko Modrić)