stonoga

Reminiscencije na Međunarodnu godinu tla

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

STONOGA GEOPHILIDA

Premda se s nama vjerojatno ne bi složila većina ljudi, kad smo je pronašli, ova nam je vrlo dugačka stonoga s kratkim nogama, koja polako puzi i usporeno se provlači i izvija kroz pukotine i pore u tlu, postala simpatična (sl. 1). Na njezin bi se način i stil života odlično mogla primijeniti latinska izreka festina lente – žuri se polako, ne prenagljuj se (pa bi od nje ponekad i naša vrsta mogla ponešto korisno naučiti i primijeniti!). Stonogu smo uvrstili među „čudesno lijepe“ životinjice u „skrivenim licima šume“.

Nismo stručnjaci za ovu skupinu životinja i nismo u mogućnosti detaljnije se upustiti u determinaciju i sistematiku pronađenog primjerka, no  prema nekim pokazateljima stonogu bi (privremeno) mogli uvrstiti u skupinu Chilopoda, u razred Geophilida i u porodicu Geophilidae. Latinski naziv za tu bi skupinu u prijevodu značio stonoge „koje ljube tlo“, a ona sadrži oko 200 različitih vrsta. Čini se da naša stonoga, koju smo pronašli pod kamenom u smeđem karbonatnom tlu na suhom zarastajućem submediteranskom travnjaku (rijedak tip staništa!), živi skrovitim načinom života, loveći male životinjice u tlu. Za čovjeka je, a tako piše u literaturi, potpuno bezopasna!


Slika 1. Stonoga Geophilida polagano se kreće kroz pore i pukotine u tlu (foto: Želimir Gržančić)

Marko Randić i Želimir Gržančić (stalni suradnik JUP)

Teme: fauna, skriveni svjetovi

Ključne riječi: stonoge, Geophilidae, suhi submediteranski travnjak, Krasica, fauna tla