Spašen i drugi bjeloglavi sup

Prospekt Supovi

U ponedjeljak, 4. srpnja 2016., oko 17 sati Javna ustanova Priroda dobila je dojavu da je na otoku Plavniku uočen sup na stijenama uz samu morsku razinu. Djelatnici Javne ustanove Priroda, Marko Modrić i Patrik Krstinić, plovilom su došli do predmetne lokacije, spasili supa i smjestili ga u Oporavilište u sklopu Centra za posjetitelje Beli.


Slika 1. Spašeni sup u oporavilištu u Belom


Slika 2. Spašeni sup potječe s gnijezdišta na liticama otoka Plavnika