kavranova stena

 Vidikovci nad dolinom Kupe 

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

ŽUĆKASTOBIJELI ZVONČIĆ NA KAVRANOVOJ STENI

Tih desetak vidikovaca – vidikovac iznad Razloga, vidikovac na padinama Drgomlja, vidikovci Perić i Kavranova stena iznad Skrada, Medveja stena, Kavranca i Obrh u brod-moravičkom kraju, Orlova stijena iznad Razdrtog i vidikovac kod dvorca u Severinu na Kupi, a našlo bi ih se još, zasebni su svjetovi. na njima se možemo udubiti u razgibanost i oblike reljefa, i to na svakom vidikovcu iz malo drukčije perspektive, ali i upoznati osobitosti flore, faune, gljiva, geoloških oblika…

Ono što ljubitelja prirode može posebno privući na vidikovce, osim dakako lijepih vizura, mnoge su rijetke biljke i životinje (ponekad i gljive). Oko Kupe takvi su se rariteti gdjegdje zadržali kao glacijalni relikti iz hladnijih razdoblja, dok su se drugi, submediteranskih sklonosti, naselili na topla stjenovita prisojna staništa u kanjonima pa ih ne nalazimo u drugim predjelima Gorskog kotara.

Zbog toga ljubitelj prirode vjerojatno neće ostati razočaran posjeti li neki od vidikovaca u vrijeme kad su okolni vrhovi obavijeni oblacima i maglom, što u podneblju Gorskog kotara nije rijetkost, ponekad čak ni ljeti.

U takvo jedno dijelom oblačno jutro, kad su se niski oblaci nadnijeli nad Skradski vrh i obavili sve više vrhove u daljini, pružio nam se na vidikovcu Kavranova stena iznad Skrada rijetko doživljeni pogled na planinski žućkastobijeli zvončić (Campanula thyrsoides). Ukorijenio se u jednom jedinom cvatućem primjerku u pukotini dolomitne stijene među busenima endemične trave kalničke šašike (Sesleria kalnikensis).

Marko Randić


Slika 1. Žućkastobijeli zvončić na vidikovcu Kavranova stena iznad Skrada (foto: Marko Randić)


Slika 2. Žućkastobijeli zvončić na vidikovcu Kavranova stena iznad Skrada (foto: Marko Randić)