laothoe

Siva vrba i topolin ljiljak

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti


Slika 1. Gusjenica topolina ljiljka na grančici sive vrbe gledana s boka – pretežu zelekaste boje (foto. M. Randić)

PRIMJER KRIPTIČNOG OBOJENJA GUSJENICA TOPOLINA LJILJKA NA GRANČICI SIVE VRBE

Neke životinje, poput ptica, koriste se vidom u potrazi za plijenom, primjerice gusjenicama leptira. S druge strane, gusjenice pojedinih vrsta leptira mijenjaju obojenost prema tipu i obojenosti hranidbene biljke na kojoj se nalaze. Vjerojatno se radi o pojavi zaštitne obojenosti, jer su boje gusjenice stopljene s bojom pozadine i vizulano ih je teže uočiti.

Takav je slučaj kriptične obojenosti poznat kod gusjenica nekih vrsta leptira sumračnika (Sphyngidae). Gusjenice topolina ljiljka (Laothoe populi) u završnim fazama svoga razvoja uobičajeno su žuto-zelene boje kada se primjerice hrane na grančicama krhke vrbe (Salix fragilis), ali kada su na bijeloj topoli (Populus alba) poprimaju bijelu boju (Edmunds et Grayson, 1991).

Kontrastirajuću obojenost kod gusjenica ove vrste nisam dosad imao prilike promatrati u prirodi, ali sam na stablacu sive vrbe (Salix eleagnos) u Beloj Vodici kod Crnog Luga (NP Risnjak) uočio da gusjenice imaju bjelkastu boju na leđnoj strani tijela, a intenzivno su zelene na bokovima i na donjoj strani.

To bi također bio lijep primjer kriptične obojenosti jer siva vrba ima listove upravo na taj način kontrastno objene. Na gornjoj strani listovi su tamnozeleni, a na donjoj sivkasto-bjelkasti zbog brojnih dlačica kojima je donja strana lista prekrivena. Ovakav tip obojenosti gusjenica ne navode Edmunds et Grayson u svom radu, ali bi ta činjenica upućivala da bi možda bilo korisno poduzeti dodatne istraživačke napore u rasvjetljavaju zanimljive pojave i povezanosti ove vrste leptira sa sivom vrbom.

Literatura:

Edmunds, M., Grayson, J. (1991): Camouflage and selecitve predation in caterpillars of the poplar and eyed hawkmoths (Laothoe populi and Smerinthus ocellata). Biological Journal of the Linnean Society, 42: 467-480.

Marko Randić


Slika 2. Ista gusjenica topolina ljiljka na grančici sive vrbe gledana odozgo – preteže bjelkasto obojenje. Vidljiva je i sivkasto-bjela boja na donjoj strani listova s kojom se slaže boja leđne strane gusjenice. (foto. M. Randić)