Špilja lokvarka - ispitivanje siga

Prospekt Novosti


Vodičkinja Iva interpretira fenomene u špilji Lokvarki (foto: M. Randić)

ODRŽAN ISPIT ZA VODIČE KROZ ŠPILJU LOKVARKU

31. kolovoza 2009. godine, nedugo nakon što je špilja
Lokvarka ponovno otvorena za posjetitelje, održan je ispit za potencijalne
vodiče koji bi željeli profesionalno voditi turiste kroz špilju. Ispitna
pitanja pripremljena su na temelju “Priručnika za turističke vodiče
špilje Lokvarke”, čiji naručitelj je JU “Priroda”, a glavni
autor predsjednik Hrvatskog biospeleološkog društva mr. sc. Roman Ozimec,
dipl. ing., uz suradnju speleologa Ive Lučića i Gordana Polića. Priručnik
je, uz Pravilnik o unutarnjem redu za špilju Lokvarku, poslužio kao glavna
ispitna literatura za pristupnike. Ispitu je pristupilo 6 potencijalnih
vodiča i svi su (osim jednog) pokazali razmjerno zavidno znanje iz problematike
koju su trebali savladati. Pitanja su bila raspoređena u nekoliko tematskih
skupina i podskupina, a posebna pažnja pridana je krškim fenomenima, nastanku
i razvoju špilja, osobitostima i zanimljivostima koje posjetitelji mogu
doživjeti u špilji Lokvarki, živom svijetu u špilji, vođenju posjetitelja,
opasnostima i načinu prevladavanja nepredviđenih situacija… U okviru ispita
organizirana je i dodatna edukacija vodiča o svakodnevnim problemima s
kojima se mogu susresti pri radu i vođenju posjetitelja, primjerice što
učiniti ako dođe velika grupa ljudi, što ako se djeca pri posjeti špilji
prestraše i rasplaču, što ako posjetitelji ne žele poštivati zabrane (primjerice
fotografiraju bljeskalicom što u špilji nije dopušteno), kako postupiti
u slučaju nesreće, kako kad nestane struje ili kad posjetitelja uhvati
panika… Kroz dosadašnji rad pokazalo se da je važno razraditi i pitanje
koncipiranja interpretacije s obzirom na uzrast i zainteresiranost turista
te slične teme važne za profesionalnije obavljanje vodičke službe. Rezultati
rješavanja ispitnih pitanja budućim će vodičima poslužiti i kao svojevrsna
korekcija i putokaz kako unaprijediti one dijelove znanja i vještina kojima
eventualno dosad nisu u dovoljnoj mjeri ovladali.


„Leopardova koža“ je špiljski fenomen potencijalno vrlo zanimljiv posjetiteljima
i stoga zahvalan za interpretaciju vodiča (foto: G. Pavoković)