Mjerenje u krajobrazbu Lopar

Značajni krajobraz lopar

Prospekt Novosti


Iskolčavanje granica ZK Lopar (foto: M. Cindrić)

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ LOPAR

U mnogim slučajevima tijekom dosadašnjeg rada JU “Priroda”
ukazala se potreba za nedvosmislenim i preciznim lociranjem granica zaštićenih
područja na terenu i/ili utvrđivanja jesu li pojedine točke i objekti
smješteni unutar ili izvan zaštićenog područja. Također, dokumenti o proglašenju
zaštite navode granice dosta ugrubo: opisno, navođenjem katastarskih čestica
ili označavanjem šumsko-gospodarskih odjela i odsjeka te su stoga, u većini
slučajeva, vrlo neprikladne kada je potrebno preciznije snalaženje na
terenu ili zemljovidima. U JU “Priroda” zamišljeno je da se
navedeni raznoliki načini označavanja granica pokušaju ujednačiti i pokrenuta
je akcija određivanja granica na terenu (iskolčavanje). Prvi na red došao
je značajni krajobraz Lopar. Tijekom 1. i 2. rujna 2009. godine djelatnici
privatne geodetske tvrtke i predstavnik JU “Priroda” obavili
su posao iskolčenja granica značajnog krajobraza Lopar. Postavljeno je
oko 200-tinjak točaka (drveni kolci i označavanje bojom prirodno istaknutih
točaka – kamenje, suhozidi). Uskoro bi trebalo poduzeti i sljedeće korake
te ove privremene oznake zamijeniti trajnijim (betonski stupići). Ovime
se želi unaprijediti stanje u razgraničenju zaštićenih područja, jer će
svim korisnicima prostora, a osobito lokalnoj samoupravi biti mnogo lakše
planirati raznolike aktivnosti. Na terenu smo naišli na pozitivno prihvaćanje
ovog projekta.