klanac triget

Djelatnici ju "priroda" rekognoscirali i ocijenili prirodne vrijednosti klanca triget na otoku krku

Prospekt Novosti

DJELATNICI JU “PRIRODA” REKOGNOSCIRALI I OCIJENILI PRIRODNE VRIJEDNOSTI KLANCA TRIGET NA OTOKU KRKU

Klanac Triget najmarkantniji je kanjon bujične udoline
što se s padina brda Diviška strmo ruši u more u uvali Jasenova. Ova jedinstvena
prirodna geomorfološka pojava smještena je unutar zaštićenog područja
ornitološkog rezervata Glavina – Mala luka (Kuntrep). Već kratkim obilaskom
i zadržavanjem od svega nekoliko sati djelatnici Javne ustanove “Priroda”
i predsjednik Planinarskog društva “Obzova” uvjerili su se u
niz iznimnih krajobrazno-estetskih i prirodoslovnih vrijednosti koje skriva
ovaj teško pristupačni kutak ornitološkog rezervata.

Tijekom posjete uočili smo prelijetanje većeg broja bjeloglavih
supova, ali i nazočnost još nekih petrofilnih vrsta ptičjeg svijeta na
liticama samog kanjona. Biljni svijet također je neobično vrijedan i bogat,
što dijelom treba pripisati činjenici da do nekih stjenovitih mjesta i
strmih polica teško mogu doprijeti čak i ovce. Uočili smo veće sastojine
planinske trave uskolisne šašike (Sesleria juncifolia), koja se ovdje
spušta nisko – skoro do obale mora, a vegetaciji daje reliktni značaj.
Na travnjacima i u pukotinama stijena nekoliko je zanimljivih i lijepih
biljnih endema bilo upravo u punoj cvatnji (jadranska ljubica, gromotulja),
a od drugih smo vidjeli samo listove (dalmatinska zečina, istarski zvončić).

Sve ovo bogatstvo biološke raznolikosti do danas je ostalo
očuvano zahvaljujući teškoj dostupnosti i neprohodnosti kanjona. Iako
su na prilazima ornitološkom rezervatu istaknute dvije obavijesne ploče,
koje posjetitelja upozoravaju o načinu ponašanja u zaštićenom području,
želimo i ovom prigodom apelirati na sve da krećući se ornitološkim rezervatom
ili u njegovoj blizini imaju na umu, osim svojih (lako razumljivih) osobnih
želja za lijepim doživljajima u divljoj prirodi i eventualno avanturom,
uvažavaju i ciljeve zaštite prirode.

Trebamo i “divljini” dati priliku da se u njoj
nesmetano odvijaju prirodni procesi! Unutar ornitološkog rezervata ne
bi bilo primjereno postavljati nove planinarske putove i markirati staze,
a posebno ne postavljati klinove i čelične sajle, čime bi se posjećivanje
bez sumnje omasovilo.

Molimo sve planinare i posjetitelje da se pridržavaju
pravila ponašanja u ornitološkom rezervatu i drugim zaštićenim područjima,
kao i u područjima Nacionalne ekološke mreže (u nas još možda nedovoljno
poznate!), a ukoliko ipak smatraju da bi kroz koje zaštićeno područje
trebalo postaviti i markirati planinarske ili pješačke staze, da se prije
obrate Javnoj ustanovi “Priroda” koja je nadležna za zaštitu
područja u Primorsko-goranskoj županiji (ili, izvan Primorsko-goranske
županije, drugim javnim ustanovama, što bi trebala postati svojevrsna
dobra praksa, jer poznato je, da su planinari, u najboljoj namjeri, ne
znajući za pojedine prirodne vrijednosti, markiranjem staze doprinijeli
oštećivanju ili čak uništenju pojedinih prirodnih vrijednosti).