Evidentiran najveći i vjerojatno najstariji jeršen u vinodolu

Prospekt Novosti

EVIDENTIRAN NAJVEĆI I VJEROJATNO NAJSTARIJI JERŠEN U VINODOLU

Javna ustanova Priroda u sklopu zadatka evidentiranja
prirodnih vrijednosti na području Primorsko-goranske županije ima u planu
i popisivanje vrijednih starih primjeraka stabala, kao što su, primjerice,
tisućljetna tisa kod Mrkoplja, stara tisa u Mogušarima, bukva – kraljica
šume u Dletvu kod Klane, šest starih hrastova kod crkvice sv. Mikule u
Studeni, prastari hrast u Šotoventu na otoku Krku, stara oskorušva podno
Grižana, stara lipa kod zaselka Rogi i brojna druga stara stabla.

Tijekom 2008. godine gospođa Anica Tomašević iz zaselka Karlići u Vinodolu
javila nam je da se pokraj izvora Židovalj nalazi veliko i vjerojatno,
u njezinu kraju, najstarije stablo topole (Populus nigra) ili jeršena,
kako ga domaći ljudi nazivaju u lokalnom čakavskom dijalektu. Djelatnici
Javne ustanove Priroda tek su početkom 2009. uspjeli posjetiti lokalitet,
snimiti i zajedno s gospođom Anicom izmjeriti jeršen. Tom prigodom gđa
Anica – najbolja poznavateljica tradicije, povijesti i proteklih događaja
u svom rodnom kraju, ispričala nam je mnoge zanimljive pojedinosti o izvoru
Židovalj, starom jeršenu, ali i o drugim prirodnim zanimljivostima Vinodola,
što bi sve vrijedilo dokumentirati i zapisati.

Izvor Židovalj znamenit je po perilu koje je na njemu sazidano, a nosi
uklesanu godinu 1832. Dok smo premjeravali prsni opseg debla starog stabla
iskoristili smo prigodu da od gospođe Anice saznamo što više detalja o
izvoru Židovalj, starinskom postupku pranja robe na perilu i mnoge danas
već gotovo zaboravljene činjenice o prirodi Vinodola. Gospođa Anica posebno
nam je skrenula pažnju na plosnate kamenove uz tok potočića Židovalj koji
se ovdje izlijeva iz izvora, a na kojima su žene “palicom” udarale
robu i ispirale je, nakon što je noć ranije prošla postupak lušijanja
– namakanja lužnatom vodom dobivenom ispiranjem pepela drveta. Zanimljivo
je da je gotovo svako selo u Vinodolu imalo svoj izvor na koji se išlo
po vodu, a nerijetko je na njemu bilo i perilo na kome se prala roba.

Izmjereni obujam debla jeršena dobio je svoju opipljivu
brojku – čak 6 metara i 32 centimetara. Ni tri krupna čovjeka ne mogu
mu obujmiti deblo! U donjem dijelu deblo je šuplje i u šupljinu se može
uvući čovjek. Na dijelovima odumrlog drveta vidljivi su hodnici bušenja
ksilofagih kukaca, pojedine grane su se osušile, a neke i odlomile. Stoga
je stari jeršen, kao i mnoga slična stara stabla, pravi mali mikrosvijet
i ekosustav važan za opstanak brojnih drugih organizama, od kukaca, gljiva
i lišajeva do ptica, koje u njegovoj krošnji nalaze zaklon i “samoposlugu”
kukaca i ličinki. Prigodom posjeta stablu treba, međutim, biti oprezan
zbog mogućeg odlamanja grana.

Gospođa Anica ispričala nam je da su pred 50-tak godina
uz izvor Židovalj rasla još dva isto tako velika i stara jeršena, ali
ih je oborilo nevrijeme. Danas su vidljivi ostaci panja jednoga od njih.
Kako bi dočarali starinski ugođaj povezan s izvorom i starim jeršenom
donosimo u cijelosti jednu od brojnih pjesama gospođe Anice napisanu na
čakavskom narječju:

Momu studencu

Lipi moj Vinodolski kraju
Kadi Vinodolke pivaju
Lipi moji studenci va gaju
Na Židovlju se tičice čuju.

Tri ukrasi Židovalj krasili
Tri ukrasi tri stara jeršena
Tri ukrasi kao troje braće
Samo jedan ostal je
I zapamtil velike nedaće

Nas trojica opasat ga neće.

Hladon se je po vodu hodilo
Sako selo studenac imelo
Nevestica mlada rano se je stala
Jer je sinoć robu lušijala
Učile su majke nevestice
Da ne peru robu bez palice

Roba bela sad se zablistala
Nevesta ju je lipo perlinala
Na Židovlju našen
Dobro je isprala

Šumi stari jeršen prošlo vrime…

Sada studenac zaboravljen plače
Voda još glatki kamik preskače
Dok zaborav priziva zvuk palice,
Smih nevestice…

Ostruga je se prekrila
I prošlo vrime skrila.

Anica Tomašević
Karlići, 11. 11. 2007.

Tumač manje poznatih pojmova:

lušijanje – starinski postupak pranja pomoću luga od pepela
drveta
palica – drvena sprava za lupanje robe na perilišću (perilišće
– kameno mjesto gdje se roba udarala palicom)
perlinanje – postupak izbjeljivanja robe
ostruga – kupina (Rubus ulmifolius)