Djelatnici stručne službe javne ustanove priroda sudjelovali u akciji prstenovanja ptica u np brijuni

Prospekt Novosti

DJELATNICI STRUČNE SLUŽBE JAVNE USTANOVE PRIRODA SUDJELOVALI U AKCIJI PRSTENOVANJA PTICA U NP BRIJUNI

Prstenovanje kolonije morskih vranaca (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii) na vanjskim otočićima Brijunskog otočja provedeno je 14. travnja 2008. pod pokroviteljstvom Nacionalnog parka Brijuni. Glavni pokretači i akteri prstenovanja su ovlašteni prstenovači, suradnici
Zavoda za ornitologiju HAZU; Andrej Radalj i Boris Ende iz Rijeke, kojima je ovo već druga godina kako obavljaju prstenovanje na koloniji morskih vranaca na Brijunskom otočju. Djelatnici stručne službe Javne ustanove Priroda imali su posebnu prigodu sudjelovati u akciji prstenovanja u sklopu aktivnosti
edukacije. Ovom prigodom pronađena je bogata populacija morskih vranaca na dva manja otočića u Brijunskom arhipelagu te su prstenovane mlade ptice na gnijezdima, koje još ne mogu letjeti, kao i jedna odrasla ženka. Ukupno je prstenovano 30 primjeraka morskih vranaca. Svaka ptica označena je metalnim
prstenom i plastičnim markerom koji je moguće očitati prigodom promatranja ptice s daljine. Morski vranci važni su i za ornitofaunu Primorsko-goranske županije. Njihov se broj na Kvarnerskim otocima procjenjuje na oko 350 gnijezdećih parova, stoga će iskustva stečena prigodom ove akcije biti od
velike koristi pri budućim aktivnostima na zaštiti područja koja nastavaju morski vranci u Primorsko-goranskoj županiji.