Izvješće o stanju prirode i program zaštite prirode pgž

Prospekt Novosti

IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE I PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE PGŽ

Na temelju članka 151. stavak 1. i članka 153. stavak
4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 70/05 i 139/08),
članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (“Službene
novine” broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 26/09),
Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj
dana 17. lipnja 2010. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o stanju prirode na području
Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2009. godine.

2. Donosi se Program zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije
za razdoblje od 2010. do 2014. godine. (Program je sastavni dio ovog Zaključka).

3. Budući da je obuhvat Nacionalne ekološke mreže na području Primorsko-goranske
županije značajno iznad prosjeka u Republici Hrvatskoj, zadužuje se Upravni
odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša te Javna ustanova “Priroda”
i Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske
županije” da izrade materijal u kojem će se sagledati posljedice
koje sobom nosi proglašenje Nacionalne ekološke mreže, a poglavito u pogledu
obveza Županije u sektoru zaštite prirode te izrade i provedbe dokumenata
prostornog uređenja.

4. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da financijski podupru rad
Javne ustanove “Priroda”, a sve kako bi se programske aktivnosti
Ustanove mogle obavljati na još kvalitetniji način.

5. Zadužuje se Javna ustanova “Priroda” da
Program zaštite prirode iz točke 2. ovog Zaključka dostavi jedinicama
lokalne samouprave u cilju uključivanja u programe zaštite prirode na
svom području.

Predsjednik
Marinko Dumanić

 

Zaključak s 13. sjednice Županijske skupštine s Programom
zaštite prirode te Izvješće o stanju prirode mogu se pogledati kao dokumenti
u PDF formatu u rubrici Propisi i
dokumenti
.