Javno izlaganje

Javno izlaganje u sklopu javnog uvida u prijedlog odluke o proglašenju perivoja sv. jakova u opatiji spomenikom parkovne arhitekture

Prospekt Novosti


Sl.1. Gospođa dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković izlaže na javnom izlaganju
o Perivoju Sv. Jakova

JAVNO IZLAGANJE U SKLOPU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PERIVOJA SV. JAKOVA U OPATIJI SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE

Dana 28. travnja 2010. godine održano je u Gradskoj vijećnici
Grada Opatije javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Prijedlog odluke
o proglašenju Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture.
Skupu je nazočilo 12 zainteresiranih sudionika iz Grada Opatije, tvrtke
“Parkovi”, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Upravnog odjela
za graditeljstvo i zaštitu okoliša, izrađivača stručne studije za proglašenje
zaštite – tvrtke “Perivoj” i Javne ustanove “Priroda”.

Vrlo zanimljiva i informativna izlaganja o Perivoju Sv.
Jakov te o potrebi njegove zaštite iznijeli su pročelnica Upravnog odjela
za graditeljstvo i zaštitu okoliša gospođa dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković,
koja je za temu svoga doktorata imala upravo opatijske perivoje te je
prva uočila i ukazala na neophodnost provođenja postupka za proglašenje
zaštite Perivoja Sv. Jakova; gospođa mr. sc. Irina Zupan iz Državnog zavoda
za zaštitu prirode, koja se osvrnula na pravnu proceduru i postupak koji
treba poštovati prilikom proglašenja zaštite te gospođa mr. sc. Dobrila
Kraljić koja je iznijela osnovne činjenice o vrijednostima i posebnostima
Perivoja Sv. Jakova. Svim nazočnima na kraju skupa zahvalila je na dosadašnjim
naporima na proglašenju zaštite i brizi za Perivoj Sv. Jakova dogradonačelnica
Grada Opatije gospođa Marina Gašparić.

Iako je provođenje postupka za zaštitu pojedine prirodne
vrijednosti vrlo složen i zahtjevan postupak, na skupu je osobito istaknuta
dosadašnja vrlo dobra suradnja svih struktura uključenih u provođenje
postupka zaštite od državnih preko županijskih institucija do Grada Opatije
i tvrtke “Parkovi” koji su i do sada primjereno skrbili o održavanju
i unaprjeđivanju opatijskih perivoja.

Javni uvid ostaje otvoren do 20. svibnja 2010. i svi
zainteresirani mogu dobiti uvid u potrebne dokumente za provođenje postupka
zaštite – Odluku o proglašenju, Stručnu podlogu za zaštitu u kategoriji
spomenika parkovne arhitekture, kartografske priloge i Suglasnost na prijedlog
akta o proglašenju, te upisati svoje primjedbe, očitovanja i mišljenja
u Knjigu primjedbi i očitovanja koja je izložena u pisarnici Grada Opatije
(Maršala Tita 3, Opatija) od 19. travnja do 20. svibnja 2010. godine (od
ponedjeljka do petka od 9,00 do 15,00 sati). Navedeni dokumenti također
su dostupni i na www stranicama Javne ustanove “Priroda”, a
primjedbe i očitovanja mogu se osim upisivanja u Knjigu primjedbi na licu
mjesta, također dostaviti u pisanom obliku i na adresu Primorsko-goranska
županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva
10.