Javnog uvida u prijedlog odluke o proglašenju perivoja sv. jakova u opatiji spomenikom parkovne arhitekture s pripadajućom stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom

Prospekt Novosti

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Temeljem članka 22. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”
broj 70/05 i 139/08, 136/04 i 85/06) i točke 2. Zaključka Župana (KLASA:
022-04/10-01-14; URBROJ: 2170/1-05-01/6-10-10, od 6. travnja 2010. godine)
objavljuje se početak

JAVNOG UVIDA
u Prijedlog odluke o proglašenju Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom
parkovne arhitekture s pripadajućom stručnom podlogom i kartografskom
dokumentacijom

1. Javni uvid trajat će od 19. travnja do 20. svibnja 2010. godine.

2. Uvid u Prijedlog odluke o proglašenju, stručnu podlogu
i kartografsku dokumentaciju može se obaviti u prostorijama

Grada Opatija
(Pisarnica)
Maršala Tita 3
51410 Opatija
od ponedjeljka do petka od 9,00 do 15,00 sati,

3. Pozivaju se svi zainteresirani da izvrše uvid u Prijedlog odluke o
proglašenju Perivoja Sv. Jakova spomenikom parkovne arhitekture s pripadajućom
stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom. Primjedbe i očitovanja
mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu uvida do zaključivanja
javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu Primorsko-goranska
županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva
10.

4. Javno izlaganje će se održati u Gradskoj vijećnici
Grada Opatije na adresi Maršala Tita 3, Opatija dana 28. travnja 2010.
godine u 18,00 sati.

stručna
podloga za zaštitu u kategoriji spomenika parkovne arhitekture
[pdf 7.6MB]

odluka
o proglašenju Perivoja sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture
[pdf 57kb]

suglasnost [pdf 277kb]

izjava
o osiguranim sredstvima za upravljanje Perivojem sv. Jakova kao zaštićenim
područjem u kategoriji »spomenik parkovne arhitekture«
[pdf 118kb]