Monitoring i istraživanje sredozemne medvjedice na području akvatorija primorsko-goranske županije

Prospekt Novosti


Sredozemna medvjedica (foto: arhiva Grupe Sredozemna medvjedica)

MONITORING I ISTRAŽIVANJE SREDOZEMNE MEDVJEDICE NA PODRUČJU AKVATORIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) jedina je vrsta
tuljana u Sredozemnom moru. Prvi put je znanstveno opisana 1779. godine
na temelju primjerka iz akvatorija otoka Cresa. U Jadranu postoji mnogo
lokaliteta, osobito podmorskih špilja, koje su njeno omiljeno stanište
i koji nose naziv po ovom morskom sisavcu. Danas je posvuda vrlo ugrožena
i procjenjuje se da je na svijetu preostalo svega oko 350 – 450 jedinki,
raspršenih u nekoliko manjih populacija diljem Sredozemnog mora. U Jadranu
je službeno zaštićena od 1935. godine, ali se nažalost progon sredozemne
medvjedice nastavio i zadnja jedinka u Jadranu ubijena je 1964. godine.
Otada su sporadična viđenja sve rjeđa i uvriježilo se mišljenje da je
u Jadranu izumrla. Posljednjih nekoliko godina viđenja su postala učestalija
pa se smatra da je ponovno stalni stanovnik Jadranskog mora, osobito u
akvatoriju oko rta Kamenjak u Istri te u cresko-lošinjskom arhipelagu.

Zbog tog razloga intenzivirana su istraživanja sredozemne
medvjedice u Jadranu te će se u razdoblju od 18. ožujka 2010. do 31. ožujka
2011. godine i na području akvatorija Primorsko-goranske županije odvijati
monitoring i istraživanja špilja/staništa sredozemne medvjedice uključujući
kartiranje staništa/špilja, prikupljanje podataka i fotodokumentacije
vrste uz akciju edukacije stanovništva. Javna ustanova “Priroda”
uključila se u ovu akciju u okviru projekta Monitoring sredozemne medvjedice
koji vodi Grupa sredozemna medvjedica/Udruga za istraživanje i zaštitu
prirode. Prvi korak je planirano izdavanje brošure za nautičare u kojoj
su opisane ugrožene i zaštićene morske i obalne vrste uz navedena pravila
ponašanja. U brošuru će, kao jedna od najatraktivnijih vrsta, biti uvrštena
i sredozemna medvjedica.

Kako očuvati sredozemnu medvjedicu u akvatoriju Primorsko-goranske
županije?

Susret sa sredozemnom medvjedicom izniman je doživljaj.
Kako se u tom rijetkom trenutku ponašati? Evo nekoliko općih naputaka
objavljenih na www stranicama Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu
prirode (za detaljnije informacije vidi link: www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5754):

– Ponašanje prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom u moru

Ako se za vrijeme ronjenja ili plivanja opazi sredozemna
medvjedica potrebno je umiriti se, ne približavati se životinji i ne raditi
nagle pokrete koji bi je mogli uznemiriti ili otjerati te polako i smireno
otplivati što dalje od životinje.

– Ponašanje prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom
ispred i u špiljama

Ne smije se ulaziti u morske špilje koje su evidentirane
kao potencijalna staništa sredozemne medvjedice i potencijalna mjesta
okota (obavješćivanje javnosti od strane nadležne JU).
Ukoliko se tijekom obilaska neke druge špilje primijeti sredozemna medvjedica
treba ostati smiren i ne raditi nagle pokrete. Nije preporučljivo ulaziti
dublje u špilju jer bi se tako medvjedica mogla uznemiriti i postati agresivna,
pogotovo ukoliko se radi o ženki koja ima mladunče. Potrebno je povući
se natrag prema ulazu špilje držeći se pritom zida špilje kako životinja
ne bi imala osjećaj kao da je u klopci. Na taj način bi se osigurao slobodan
ulaz špilje i životinja bi mogla pobjeći ukoliko osjeti da je ugrožena.
Nikako ne pokušavati plivati ili roniti dublje prema špilji.

– Ponašanje prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom
na obali

Ukoliko se na obali primijeti sredozemna medvjedica,
potrebno je ostati smiren i ne raditi nagle pokrete. Najbolje je sakriti
se i sakriven promatrati životinju. Medvjedica na kopnu nužno ne treba
ljudsku intervenciju jer se može raditi o jedinki koja se linja ili je
u dubokom snu. Poželjno je životinju fotografirati ili pažljivo promatrati
te na taj način procijeniti veličinu životinje, boju, ponašanje te ostale
detalje vezane uz susret.

– Ponašanje prilikom susreta sa sredozemnom medvjedicom
u čamcu/gliseru

Nije dopuštena turistička vožnja čamcima/gliserima u
području gdje su evidentirana učestala viđenja medvjedice te gdje postoji
mogućnost svježeg okota (obavješćivanje javnosti od strane nadležne JU).

Ukoliko se primijeti sredozemna medvjedica iz čamca/glisera, potrebno
je zaustaviti plovilo i pričekati da se životinja udalji.

– U sva tri gore navedena slučaja, potrebno je ostati na udaljenosti najmanje
50 metara od životinje;

– Svako viđenje sredozemne medvjedice potrebno je dojaviti Grupi Sredozemna
medvjedica koja će sve podatke objediniti i dostaviti Ministarstvu kulture
– Upravi za zaštitu prirode i Državnom zavodu za zaštitu prirode;

– Svako namjerno uznemiravanje sredozemne medvjedice potrebno je prijaviti
Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode i nadležnoj policiji.

VAŽNI KONTAKTI

Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode Rijeka
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: 051/311-302; mob: 098/406-313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Državni zavod za zaštitu prirode
tel: 01/5502-900
e-pošta: vrste@dzzp.hr

Javna Ustanova Priroda
tel: 051/352-400
e-pošta: info@ju-priroda.hr

Grupa Sredozemna medvjedica
mob: 098/351-254
e-pošta: jasna.antolovic@zg.t-com.hr

Nadležna policija
tel: 92