dva labuda

Na rječini kod kontinentala prstenovani labudovi

Prospekt Novosti


foto: Andrej Radalj

NA RJEČINI KOD KONTINENTALA PRSTENOVANI LABUDOVI

Dana 8. i 9. ožujka 2010. ovlašteni prstenovači Ornitološkog
zavoda i vanjski suradnici Javne ustanove “Priroda”, gospodin
Andrej Radalj i gospodin Kristian Mandić prstenovali su i obilježili žutim
vratnim prstenima dva od četiri crvenokljuna labuda (Cygnus olor) koja
su se zatekla na zimovanju na Rječini kod “Kontinentala” – jednu
ženku i jednog mužjaka. Budući da većina šetača uz obale i na mostu na
Rječini zastane, pogleda labudove i obično se začudi zbog krupnih žutih
vratnih prstena kojima su obilježeni dugi vratovi prelijepih ptica nije
na odmet napisati nekoliko riječi o ovoj metodi obilježavanja i praćenja
ptica. Prstenovanje ptica uobičajenim metalnim (ponekad i plastičnim)
nožnim prstenima ima dugu tradiciju i mnogo je poznatija metoda načina
praćenja života, kretanja (lutanja i migracije), ponašanja, duljine preživljavanja
jedinki, proučavanja veličine teritorija i sličnih znanstveno zanimljivih
podataka o pticama. Ulovljenoj ptici stavlja se prsten s jedinstvenom
kombinacijom slova i brojeva i kad ju se eventualno ponovno ulovi ili
pronađe uginulu, može se ustanoviti o kojoj se točno jedinki radi te kada
i gdje je prstenovana. Ptice dugih vratova, kakvi su labudovi ili guske,
u novije se vrijeme obilježavaju, pored uobičajenim nožnim prstenima još
i širokim vratnim plastičnim prstenima. Oni pticama ne ometaju gutanje,
a ni kretanje i let, ali im je velika prednost (pred nožnim prstenima)
što se mogu očitati i s veće udaljenosti, obično najbolje i najpreciznije
pomoću dalekozora. Na taj način nije potrebno pticu ponovo uloviti da
bi se očitali podaci s nožnog prstena, što je za samu jedinku mnogo povoljnije
jer je tada manje izložena uznemiravanju i stresu. Nakon što ptica dobije
vratni prsten, ona će ga prvih nekoliko dana možda i pokušati skinuti,
ali se nakon nekoliko dana toliko navikne da može bez ikakvih smetnji
nositi taj prsten sljedećih nekoliko godina. Ženka prstenovana na Rječini
nosi vratni prsten oznake 83PA, a mužjak 85PA. Akcija prstenovanja labudova
na Rječini se nastavlja…

Ako pronađete ili uočite pticu s prstenom, podatke s
prstena, kao i datum i mjesto opažanja ptice prijavite na: Zavod za ornitologiju,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, 10000 Zagreb; tel: 01 4825-400
ili 01 4825-401, e-mail: zzo@hazu.hr. Ukoliko prstenovanu pticu uočite
na području Primorsko-goranske županije podatak možete javiti i na Javnu
ustanovu “Priroda”, a mi ćemo je proslijediti Ornitološkom zavodu.


foto: Andrej Radalj