Uginuli sup

Na otoku krku pronađen uginuli sup prstenovan i obilježen gps uređajem

Prospekt Novosti

NA OTOKU KRKU PRONAĐEN UGINULI SUP PRSTENOVAN I OBILJEŽEN GPS UREĐAJEM

Dana 2. veljače 2010. dobili smo dojavu od voditelja
Oporavilišta za bjeloglave supove Eko centra “Caput insulae”
u Belom na otoku Cresu, gospodina dr. sc. Gorana Sušića da se na području
uvale Supovica kod Risike na otoku Krku vjerojatno nalazi uginuli sup
prstenovan i obilježen GPS uređajem za satelitsko praćenje kretanja. Nadzorna
služba Javne ustanove “Priroda” (Marinko Cindrić i Lovro Gudac)
te suradnik-volonter Eko centra “Caput insulae” Beli gospodin
Andreas Jäger, koji je i vrhunski fotograf prirode, izišli su na teren
i pronašli ostatke uginulog supa. Radi se o ženki supa imenom Selena,
kojoj je ovo bila peta godina života i koja nažalost nije uspjela doživjeti
svoju prvu sezonu gniježđenja. Selena je imala ponešto neobičnu i tužnu
životnu sudbinu: prstenovana je 2005. godine na otoku Plavniku, kao pripadnica
kvarnerske populacije supova. Lovci su je iste te godine napucali kod
Bergama u Italiji i prebačena je u oporavilište za supove u Corninu gdje
ju je prihvatio dr. Fulvio Genero, voditelj projekta reintrodukcije bjeloglavih
supova u pokrajini Furlaniji-Julijskoj krajini. Selena je puštena natrag
u prirodu 2009. godine, kada ju je dr. Genero opskrbio i GPS odašiljačem
kako bi se moglo pratiti njezino kretanje. U siječnju 2010. boravila je
u ornitološkom rezervatu na otoku Krku te je izgledalo da se uspjela ponovno
integrirati u kvarnersku populaciju iz koje je i potekla. Nažalost iz
zasad nepoznatog razloga je uginula, a uzroci uginuća će se pokušati naknadno
utvrditi.