Plakat "u njedrima planina"

Najava događanja povodom međunarodnog dana planina – druga obavijest

Prospekt Novosti

 

NAJAVA DOGAĐANJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PLANINA – DRUGA OBAVIJEST

Kao i svake godine, od kada se u svijetu obilježava Dan
planina u svijetu, Primorsko-goranska županija, a sada u nastavku i JU
Priroda organiziraju prigodnu izložbu povodom navedenog dana.

Ove godine se izložba organizira pod motom “U
njedrima planina
“, a biti će prezentirani speleološki objekti
i njihova fauna na području sjeverozapadnih Dinarida.
Zamišljeno je da se događanje organizira na sam Dan planina, odnosno 11.12.2009.
godine
, a predviđeni hodogram bi bio slijedeći:

10,00 sati u Vili Angiolina u Opatiji
– prezentacija filma o nalazima u jami Vrtare u Dramlju (produkcija HRT-a,
redatelj Marin Leko, naziv filma je “Panthera Spelaea” (“Špiljski
lav”)
– prezentacija nove vrste životinje – špiljskog lažištipavca roda Roncus
sp. nov. koja je ove godine otkrivena u špilji Biserujka na Krku (prvi
svjetski nalaz za navedenu vrstu!), predavač mr. sc. Roman Ozimec

11,00 sati otvorenje izložbe u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer
u Opatiji pod nazivom “U njedrima planina”

U organizaciji ovog događanja uz JU Priroda sudjeluju:
UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Prirodoslovni muzej Rijeka, Državni
zavod za zaštitu prirode, NP Sjeverni Velebit, NP Risnjak, PP Učka, Muzej
grada Crikvenice i Šiloturist iz Šila.