Obilježavanje međunarodnog dana bioraznolikosti i dana ambroza haračića na malom lošinju

Prospekt Novosti


Prezentacija učenika Osnovne škole Mario Martinolić povodom Dana bioraznolikosti
i Dana Ambroza Haračića

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BIORAZNOLIKOSTI
I DANA AMBROZA HARAČIĆA NA MALOM LOŠINJU

Dana 20. svibnja 2008. u Hotelu Alhambra započelo je
obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana Ambroza Haračića
u Malom Lošinju. Sada već tradicionalno bogati program, koji se održava
drugu godinu za redom, uključivao je uspjelu prezentaciju učenika Osnovne
škole Mario Martinolić: Habsburški vjetar u jedra Lošinja. Slijedila je
zanimljiva prezentacija učenika Srednje škole Ambroza Haračića: Ambroz
Haračić i znanstveni život u Malom Lošinju krajem 19. stoljeća. Tom prigodom
promovirana je i brošura učenika Srednje škole Ambroza Haračića na istu
temu, u kojoj je objavljena i obrazložena (možda nedovoljno poznata!)
činjenica da je Mali Lošinj krajem 19. stoljeća bio svojevrsno znanstveno
središte na Jadranu. Između 1880. i 1910. godine bujao je u Malom Lošinju
iznimno bogat i plodan znanstveno-istraživački rad te su dobiveni vrijedni
znanstveni rezultati. Najvažniju ulogu u tome su odigrala trojica istraživača:
Eugen Jelčić (Gelcich, Đelčić) – astronom, matematičar, fizičar i nautičar;
Spiridion Gopčević (Leo Brenner) – astronom te Ambroz Haračić – meteorolog,
klimatolog, geograf i biolog.

U sklopu ovih događanja otvorene su i prezentirane novopostavljene
poučne ploče u Park šumi Čikat s temom zaštićenih biljnih vrsta i najučestalije
flore u Park šumi Čikat. Također je promoviran DVD o zaštićenim područjima
otoka Lošinja te karte šetnica Miomirisni doživljaji na 5 otoka. Održan
je Miomirisni kviz za polaznike Dječjeg vrtića Cvrčak i Osnovne škole
Mario Martinolić uz prezentaciju specijaliteta od samoniklog bilja te
objavu podataka o mjerenju kvalitete zraka na otoku Lošinju.


Miomirisni kviz za polaznike Dječjeg vrtića Cvrčak